Členové sdružení

Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze, která zasedá 1x do roka a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se občanského sdružení jako celku. Revizní komise je kontrolním orgánem, který dohlíží nad hospodařením
s majetkem organizace a nakládání s finančními prostředky.

ČLENOVÉ A ČLENKY SDRUŽENÍ:

 

 • Ing. Jana Kubačková Buzinisová (auditorka, t.č. na rodičovské dovolené, členka IQ Roma servisu, členka Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2019)
 • Ing. Petr Raus (1. místopředseda Rady Církve bratrské, člen IQ Roma servisu, člen Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2019)
 • Mgr. Rozita Mertová (umělkyně, členka IQ Roma servisu, členka Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2019)
 • Helena Krištofová (referentka sociálního začleňování, Magistrát města Brna, členka IQ Roma servisu)
 • Mgr. Ondřej Liška (člen IQ Roma servisu)
 • Martina Horváthová (vedoucí Kariérového centra, IQ Roma servis, z.s., členka Výboru pro národnostní menšiny města Brna)
 • Bc. Wail Khazal (vedoucí mise ČvT v Afghánistánu, člen IQ Roma servisu)
 • Bc. Veronika Kandelová (metodička, IQ Roma servis, z.s.)
 • Petr Máčal (ředitel, IQ Roma servis, z.s.)
 • Mgr. Dalibor Levíček, MBA (místopředseda potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, koordinátor komunitní sociální práce MČ Brno-střed)

 


ČESTNÍ ČLENOVÉ A ČLENKY:

 

 • Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (vysokoškolský učitel a výzkumník, Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno, člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca, předseda Vědecké rady MPSV ČR pro sociální práci)
 • Bc. Jana Balážová (terénní sociální pracovnice, IQRS)
 • MgA. Karolína Rejlková (pedagogická pracovnice, umělkyně a aktivistka)
 • Božena Horváthová (předškolní pedagožka)
 • Mgr. Katarína Klamková (Development Coordinator, Al-Manarah Association)