Dobrovolnické pozice

Podívejte se, v čem se k nám můžete připojit.

PROGRAM PRO MLADÉ – Nízkoprahový klub

Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 6–26 let

 

REALIZÁTOR VOLNOČASOVÉHO KROUŽKU

Náplň činnosti:

 • Vedení volnočasového kroužku
 • Obsahová náplň kroužku dle individuálních zájmů dobrovolníka – děti se nadchnou pro vše zajímavé
 • Dosavadní preference: pohybové aktivity, tanec, hudba, výtvarné a dramatické aktivity, vaření, cirkus ad.

Časová dotace:

 • Cca 1-2 hodiny týdně v otevíracích hodinách klubu
 • (Pravidelné dobrovolnictví)

ANIMÁTOR ZÁJMOVÉHO WORKSHOPU

Náplň činnosti:

 • Samostatné vedení jednorázového workshopu (za asistence odpovědného pedagoga)
 • Obsahový náplň workshopu dle individuálních zájmů dobrovolníka, uvítáme iniciaci nových typů aktivit – děti se nadchnou pro vše zajímavé
 • Zajištění jednorázového programu s preventivní tematikou

Časová dotace:

 • Dle individuálních možností a domluvy
 • 1 odpoledne začleněné do pravidelného chodu centra nebo v rámci speciální akce
 • Největší poptávka: v době letních prázdnin, kdy jsou prodlouženy hodiny volnočasového klubu
 • (Jednorázové/nahodilé dobrovolnictví)

ROZHODČÍ/ANIMÁTOR SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Náplň činnosti:

 • Vedení sportovních aktivit a trenérství (preference ping-pong, fotbal, florbal, bruslení)
 • Činnost rozhodčího během sportovních utkání

Časová dotace:

 • Dle individuálních možností a domluvy
 • Jednorázové zapojení při komunitní akci nebo pravidelné vedení aktivity cca 2 hodiny týdně
 • (Pravidelné/jednorázové/nahodilé dobrovolnictví)

PROGRAM PRO MLADÉ
– CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍCH AMBICÍ

Cílová skupina: Studenti SŠ/VOŠ/VŠ (prioritně studenti zařazení ve vzdělávacím programu Gendalos)

 

DOUČOVATEL/KA

Náplň činnosti:

 • individuální/skupinová setkání se zaměření na učivo ZŠ (dle potřeby)

Časová dotace:

 • Dle individuálních možností a domluvy
 • Jednorázové zapojení nebo pravidelné vedení aktivity cca 2 hodiny týdně (včetně přípravy)
 • (Pravidelné/jednorázové)

MENTOR/KA

Náplň činnosti:

 • Komplexní spolupráce s jedním konkrétním studentem
 • Individuální podpora studenta v oblastech vzdělávání, volného času, osobnostního a sociálního rozvoje
 • Příležitostná příprava do školy

Časová dotace:

 • Pravidelní setkávání cca 2 hodiny týdně/14 dní
 • (Pravidelné dobrovolnictví)

PROGRAM PRO RODINY

Cílová skupina: Rodiny s malými dětmi

ASISTENT CENTRA PRO RODIČE S DĚTMI

Náplň činnosti:

 • podpora skupinových aktivit předškolního klubu
 • speciálně pedagogická podpora
 • příprava na vstup do MŠ/ZŠ
 • aktivity pro rodiče s dětmi
 • kampaně a workshopy k tématu inkluzivního vzdělávání
 • komunitní aktivity a tematické a preventivní workshopy

Časová dotace:

 • Dle individuálních možností a domluvy, Jednorázové zapojení při komunitní akci nebo pravidelné vedení aktivity cca 2 hodiny týdně
 • (Pravidelné/jednorázové/nahodilé dobrovolnictví)

 

INDIVIDUÁLNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY S DĚTMI

Náplň činnosti:

 • Individuální podpora klienta v oblastech volného času, osobnostního a sociálního rozvoje

Časová dotace:

 • Pravidelné setkávání cca 2 hodiny týdně po dobu min. 1 školního pololetí v domácnosti klienta i mimo ni
 • (Dlouhodobé pravidelné dobrovolnictví)
 

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ VE VYŠKOVĚ, ZASTÁVCE U BRNA A BUČOVICÍCH

CESTY PROPLÁCÍME 🙂

Náplň činnosti:

 • pomoc klientům ze základních škol s přípravou do školy, vypracováváním úkolů, přípravou na písemky a zkoušení
 • Nejčastější poptávka: čeština, matematika, cizí jazyky

 

Časová dotace:

 • Pravidelné doučování cca 2 hodiny týdně v rodině klienta/ve veřejných prostorách (př. knihovna, prostory spolupracujících zájmových spolků apod.)
 • (Krátkodobé/dlouhodobé pravidelné dobrovolnictví)