Historie

IQ Roma servis
od roku 2004 do současnosti

JAK JSME ZAČÍNALI…

 

IQ Roma servis byl založen v roce 1997.

V roce 2003 vznikl první tým terénních pracovníků.

Náš první tým čítal 5 terénních pracovníků, kteří měli zázemí v kanceláři 30m2 na brněnském Cejlu.

Sociální pracovníci zpočátku řešili nejpalčivější problémy v Brně, jako jsou lichva nebo špatné podmínky k bydlení. Postupně jsme začali nabírat další kolegy a pouštět se do nových oblastí sociální práce.

Od začátku  jsme se soustředili především na poskytování kvalitní sociální práce. Neziskový sektor v Čechách se teprve rozvíjel a my se museli hodně učit za pochodu.

 

 

…A KDE STOJÍME DNES

 

Už více než 22 let podporujeme důstojné uplatnění Romů ve společnosti..

Dnes v IQ Roma servis pracuje kolem 60 zaměstnanců  v Brně,  v Břeclavi i ve Vyškově.

Dnes se naše práce dělí do čtyř programů. Zaměřujeme se na dospělé, rodiny, mládež i na celkovou osvětu ve společnosti. Věnujeme se také práci s komunitou a sociálnímu podnikání.

Záběr naší práce je dnes hodně široký. Základem je stále profesionální sociální práce, spolupracujeme s dalšími organizacemi u nás i v zahraničí a školíme ostatní v tom, co umíme.