Amaro Records

Komunitní nahrávací studio v centru Brna

Amaro Records je profesionální nahrávací studio ležící na hranici sociálně vyloučené lokality a centra Brna. V unikátním prostoru se setkávají lidé, které pojí láska k hudbě, zpěvu a tanci. Nabízí profesionální nahrávací služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE: 

 

  • Amaro Records je sociální podnik IQ Roma servis, který byl vybudován dobrovolníky z řad romské komunity i z veřejnosti.
  • Zviditelňujeme samostatnou romskou hudební tvorbu a podporujeme spolupráci romských a neromských muzikantů a umělců.
  • Zaměřujeme se na rap a romskou hudbu, nahrávání, mastering a mix s profesionálním zvukařem. 
  • Služby našeho studia jsou dostupné každému.
  • Začínajícím hudebníkům, kteří nemají dostatek prostředků na nahrávání ve studiu, nabízíme možnost získat hodiny výměnou za dobrovolnickou práci ve studiu.
  • Pořádáme pěvecké, taneční i hudební workshopy.
  • Aktuální přehled akcí najdete na Facebooku.

WEB AMARO RECORDS

NOVINKY

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI

Závěrečná evaluační zpráva zahrnuje vyhodnocení celkového naplnění cílů projektu “Dluhová poradna v Břeclavi,” který realizovala organizace IQ Roma servis, z.s.. Zpráva hodnotí realizaci projektu za období od 1.10. 2018 – 31. 3. 2022. Závěrečná evaluační zpráva vychází z nastaveného evaluačního plánu projektu a zaměřuje se na zhodnocení naplnění hlavních projektových cílů, které byly zároveň určující […]

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Název projektu: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 Projekt je realizován za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.           ANOTACE PROJEKTU Záměrem tohoto projektu je podpořit nástup dětí ze sociálně […]

PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022 Donátor:  MONETA Money Bank, a.s.     Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ Donátor:  MONETA Money Bank, a.s. Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022 Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení […]

KONTAKTY

persona menší

Manažerka Amaro Records

Petra Borovičková
Amaro Records Milady Horákové 22 602 00 Brno
+420 733 127 471