Motto: „Strenghtening And Recovery of Roma women“

… protože každá žena chce být hvězdou, zářit pro sebe i pro druhé… avšak každá má svůj pomyslný nebeský žebřík jinak vysoký.

Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

Hlavním  cílem projektu je pomoci romským ženám vyrovnat jejich šance v životě na důstojné uplatnění ve společnosti.

 

Dílčí cíle zaměřené na změnu u romských žen:

    • Stabilizovat ekonomické a materiální zázemí žen a jejich rodin.
    • Zaměřit pozornost žen k sobě samým (na vlastní potřeby).
    • Posílit fyzické a psychické zdraví žen a péči o něj.
    • Podpořit ženy v realizaci v oblasti vyšších potřeb (kognitivní, estetické, potřeba seberealizace).
    • Posílit sebevědomí žen jako individuality i členky komunity.

CO SE V PROJEKTU UDÁLO

Proces Community Building, kterým jsme společně prošly se skupinou namíchanou z klientek a pracovnic IQ Roma Servisu byl první vlaštovkou svého druhu na poli překlenování rasových rozdílností v České republice. Metoda CB je unikátní v tom, že vede skupinu k nalézání a přijímání rozdílností, což je v případě žen z Romského prostředí velice citlivé až nebezpečné téma. A podobným způsobem jde o citlivé téma i v případě žen, které dobrovolně nastoupily cestu Romským ženám pomáhat s nelehkým údělem. Pojmenování toho, že náš sociální i ekonomický statut je propastně rozdílný, že jedna skupina je zde pracovně a druhá v pozici klientek sociálních služeb, že jedna skupina od druhé očekává pomoc, ale nemá možnost se za tuto pomoc odměnit a jaký to všechno má dopad na pocity bezmoci na jedné i druhé straně, je velice citlivá a riskantní záležitost. Ale právě skrze pojmenování této nepříjemné, avšak pravdivé rozdílnosti může přijít pravá integrace.

Proces CB díky dostatečnému času a průvodcování ze strany facilitátorů, nabízí možnost vybudovat takové bezpečí ve skupině, ve kterém je možné nepříjemné rozdílnosti naleznout, pojmenovat a překlenout. Výsledkem je stále stejná skupina stále stejně rozdílných žen. V rámci mezilidských vztahů ale dochází ke změně – přicházíme na to, že ačkoli na povrchu jsou veliké rozdíly, na rovině prožívání jsme stejné. Náš strach, naše starosti i naši lásku k bližním prožíváme podobným způsobem. Dalším důležitým benefitem je fakt, že není třeba kolem ožehavých témat opatrně našlapovat, je možné o nich přímo hovořit beze strachu z odmítnutí. 

V rámci naší skupiny jsme ve výrazných konturách prožily potenciál Community Building procesu. Tím, že téma rozdílnosti bylo v tomto případě tak obrovské a pro Romské ženy byl zážitek sebe rozvojového semináře prvním v jejich životech, nebyl výsledek tak plný, jak zažíváme v jiných, méně zatížených skupinách. Přesto mnohé z žen zažily transformující momenty, které budou mít vliv na jejich budoucí životy. Pokud srovnáme skupinu, jak byla na počátku a na konci semináře, byl patrný posun k důvěře, bezpečí, vznikaly nové vazby a prožitky naděje.  

 

Vanda Marečková, 

Facilitátorka na Community Building

KONTAKT

Martina-Horvathova

Koordinátorka projektu

Martina Horváthová
+420 774 224 510
Zuzana-Sivakova

Projektová manažerka

Zuzana Siváková
+420 703 146 877