Motto: „Strenghtening And Recovery of Roma women“

… protože každá žena chce být hvězdou, zářit pro sebe i pro druhé… avšak každá má svůj pomyslný nebeský žebřík jinak vysoký.

Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

Hlavním  cílem projektu je pomoci romským ženám vyrovnat jejich šance v životě na důstojné uplatnění ve společnosti.

 

Dílčí cíle zaměřené na změnu u romských žen:

    • Stabilizovat ekonomické a materiální zázemí žen a jejich rodin.
    • Zaměřit pozornost žen k sobě samým (na vlastní potřeby).
    • Posílit fyzické a psychické zdraví žen a péči o něj.
    • Podpořit ženy v realizaci v oblasti vyšších potřeb (kognitivní, estetické, potřeba seberealizace).
    • Posílit sebevědomí žen jako individuality i členky komunity.

KONTAKT

Martina-Horvathova

Koordinátorka projektu

Martina Horváthová
+420 774 224 510
Zuzana-Sivakova

Projektová manažerka

Zuzana Siváková
+420 703 146 877