Rozvíjíme inovativní metody práce s ohroženými dětmi a rodinami.

Rozvíjíme inovativní nástroje při práci s ohroženými rodinami – případové, interaktivní a rodinné konference. Jedná se o metody, které vracejí odpovědnost za řešení situace ohrožených dětí zpět do rukou rodin a podporují bezpečné zapojení dětí do řešení. Všechny typy konferencí pořádáme, a také v nich školíme další sociální pracovníky.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE: 

 

  • Usilujeme o to, aby ohrožené rodiny v Jihomoravském kraji byly zapojovány do řešení své životní situace. 
  • Pořádáme případové, rodinné i interaktivní konference. Jde o setkání rodiny, dítěte a odborníků s cílem zmapovat současnou situaci a potřeby ohroženého dítěte a vymyslet společně plán řešení. 

 

  • Sdílíme dobrou praxi s pracovníky OSPOD a neziskových organizací.

 

  • Konference pomáhají zapojit rodinu do řešení jejích problémů. Umožňuje také bezpečné zapojení samotných dětí do řešení tíživé životní situace.

 

  • Kromě organizace konferencí se věnujeme školení pracovníků OSPOD a neziskových organizací a zvyšujeme tak jejich povědomí o inovativních pracovních metodách.

 

Zjistěte více o práci s ohroženými rodinami:

Video o případové konferenci

Video o rodinné konferenci

Video o interaktivní případové konferenci

KONTAKTY

jana logrová

Koordinátorka případových konferencí

Mgr. Jana Logrová
IQ Roma servis, z.s. Vranovská 846/45 614 00 Brno
+420 777 485 823

NOVINKY

Expertní setkání jako inovativní přístup v rámci sociálně právní ochrany dětí

Již delší dobu se v naší organizaci věnujeme šíření inovativních metod zapojování klientů do rozhodování v rámci sociálně právní ochrany dětí. Mezi tyto metody patří případové konference (facilitované setkání rodiny a zapojených odborníků s cílem nastavení tzv. akčního plánu na nejbližší období), interaktivní případové konference (podobné případovým konferencím, ale více zaměřené na bezpečí, potřeby a zapojení dítěte) a […]