Expertní setkání jako inovativní přístup v rámci sociálně právní ochrany dětí

Expertní setkání jako inovativní přístup v rámci sociálně právní ochrany dětí

Již delší dobu se v naší organizaci věnujeme šíření inovativních metod zapojování klientů do rozhodování v rámci sociálně právní ochrany dětí. Mezi tyto metody patří případové konference (facilitované setkání rodiny a zapojených odborníků s cílem nastavení tzv. akčního plánu na nejbližší období), interaktivní případové konference (podobné případovým konferencím, ale více zaměřené na bezpečí, potřeby a zapojení dítěte) a rodinné konference (setkání široké rodiny bez odborníků, zaměřené na hledání řešení problémové situace). S těmito metodami máme velmi dobré zkušenosti, zejména pokud se dodrží základní principy těchto setkání a věnuje se dostatečný čas přípravě všech účastníků.

V roce 2019 jsme však v jednom klientském případě narazili na situaci, kdy zapojení žádné z výše uvedených metod nebylo možné díky souhře více faktorů: soud učinil nestandardní rozhodnutí, kdy klienta ustavil opatrovníkem své mentálně postižené partnerky, klient nespolupracoval a nebyl schopen připustit závažné nedostatky v péči o děti, což vedlo k přímému ohrožení jejich bezpečí a zdraví. Pracovnice OSPOD i sociálně aktivizační služby měly navíc podezření, že v rodině probíhá domácí násilí. Uspořádání případové konference v této situaci by mohlo ohrozit bezpečí klientovi partnerky a hrozilo, že by setkání nevedlo k nalezení řešení. Zapojení odborníci si navíc nevěděli rady s tím, jaké implikace v praxi má rozhodnutí soudu.

Při přemýšlení o tom, jak situaci řešit, pracovníci SAS stále naráželi na to, že nemají potřebné odborné informace. V této situaci je nakonec napadlo uspořádat setkání odborníků bez klienta a jeho rodiny. Nešlo přitom bavit se o klientovi za jeho zády či mu plánovat úkoly. Motivací pro setkání byla zejména nutnost vyhodnotit situaci v rodině vykazující vysokou míru ohrožení dětí, potřeba získat více úhlů (odborných) pohledů na případ, koordinovat jednotný postup, jak zajistit bezpečí dětí a rozdělit se odpovědnosti.

Facilitované expertní setkání proběhlo na jaře 2019 a pracovníci služby k němu přizvali, kromě již zapojených odborníků, i další experty. Díky tomu získali důležité informace a mohli následně zkoordinovat další postup, který ve svém výsledku zajistil dětem bezpečnější výchovné prostředí.

 

Lokalita:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *