Jak pracovat s ohroženými rodinami? Jedině multidisciplinárně!

Jak pracovat s ohroženými rodinami? Jedině multidisciplinárně!

V únoru jsme spustili v programu Pro rodiny nový projekt „Práce s rodinou“. Díky němu se posouváme zase o kousek dál v metodách case managementu a v podpoře ohrožených rodin.

 

Sčítání rodin v bytové nouzi v Brně před skoro dvěma lety dospělo k číslu 400. Tolik rodin v Brně žije v bytové nouzi na ubytovnách, azylových domech či v jiných substandardních formách bydlení. Často tyto rodiny nemají jisté, že příští měsíc budou mít střechu nad hlavou. Většinou kromě bydlení řeší i další problémy – finanční nestabilitu, nezaměstnanost spojenou s diskriminací na trhu práce a nízkým vzděláním.

V programu Pro rodiny organizace IQ Roma servis již dlouho při práci s ohroženými rodinami věříme metodě case managementu, tedy koordinované spolupráci s odborníky. Rodiny, které řeší více problémů najednou, často potřebují, aby se do jejich případu zapojilo více odborníků. Od orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), přes učitele, lékaře či dětské psychology, ti všichni se často podílí na práci s rodinou a mohou výrazně pomoci v tom, aby se rodina posunula dále.

Aby taková práce odborníků byla co nejefektivnější, je potřeba, aby o sobě navzájem věděli a měli společně s rodinou funkční plán podpory. Zde tedy nastupuje sociální pracovník a case manager v jedné osobě, který pomáhá komunikaci mezi odborníky a koordinaci všech aktivit mezi nimi. Pokud je rodina pod dohledem orgánu sociálně právní ochrany dětí, je důležité ještě vše sladit s individuálním plánem ochrany dítěte, který pro každé dítě pod dohledem vzniká. Jde o soubor „požadavků“, které OSPOD vůči rodině má a měl by být stěžejní součástí celého plánu podpory. Rodina pak ví, co se od ní čeká, do kdy to má splnit a kdo jí s tím pomůže.

Dobrým nástrojem, jak plán vytvořit a zároveň do jeho vytváření zapojit rodinu (včetně dětí) a odborníky, jsou tak zvané případové konference. Jde o setkání všech aktérů moderované nezávislým facilitátorem. Většinou trvá okolo dvou hodin a je zde prostor probrat vše důležité a domluvit se co dál. Facilitátor dohlíží na to, aby se každý dostal ke slovu a aby vznikl plán. Je velmi důležité, aby se rodina na plánu aktivně podílela a přijala ho za svůj.  V rámci projektu Práce s rodinou chceme případových konferencí, ale i jejich „odnoží“ (interaktivních a rodinných konferencí) aktivně využívat.

Novinkou, kterou díky projektu můžeme využít, je zapojení některých odborníků přímo do týmu. Díky tomu můžeme do práce s rodinami zapojit rodinnou terapeutku, rodinnou asistentku a právníka. Vytvořením těchto pozic jsme reagovali na problémy, se kterými jsme se v terénu setkávali. Rodinná terapeutka pomáhá rodinám například se ztrátou motivace, výchovnými problémy či traumatickými zážitky. Rodinná asistentka s rodinami tráví delší časové úseky a pomáhá např. se zaváděním denního režimu či s vytvořením rozpočtu rodiny. Právník pak řeší všechny právní věci, které se naskytnou.

Dostupná podpora všech odborníků přímo na místě – ať už v zázemí organizace či v domácnosti klienta, je klíčová. Doufáme, že díky multidisciplinárnímu týmu efektivněji podpoříme ohrožené rodiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *