Jak zabránit nárůstu dluhu na veřejném zdravotním pojištění…

Jak zabránit nárůstu dluhu na veřejném zdravotním pojištění…

Pokud jste společně posuzovanou osobou v hmotné nouzi se svými blízkými a potkala vás ta nepříjemnost, že vás vyloučili z evidence uchazečů úřadu práce, můžete zabránit nárůstu dluhu na veřejném zdravotním pojištění.

Přestože se nyní hodně mluví o nutnosti řešit předluženost obyvatel, státní instituce přihlížejí k tomu, jak se na nich zbytečně zadlužují ti, kteří jsou finančně závislí na státní pomoci. A to ve věci, kde k nárůstu dluhu vůbec nemusí dojít – totiž dluhu na veřejném zdravotním pojištění.

Zákon říká, že veřejné zdravotní pojištění je povinné. Stanoví i tzv. státní pojištěnce, mezi nimi i osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě (§ 7 Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. (1), písmeno f).

Zjednodušeně to znamená, že jste-li osobou společně posuzovanou pro účely dávek v hmotné nouzi, a vyloučí váz z evidence uchazečů o zaměstnání, může za vás stát stále odvádět zdravotní pojištění. Musíte však nahlásit tuto změnu pojišťovně a předat jim potvrzení od hmotné nouze. Podle zákona budete pak státním pojištěncem.
Doporučujeme Vám udělat to i zpětně – zajít si na ÚP a vyžádat oznámení, v jakých termínech jste byli společně posuzováni pro účely dávek a s tímto oznámením (nebo s rozhodnutím o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi) zajít na vaši pojišťovnu.

Považujeme za skutečně tristní, že to této možnosti neinformuje ani ÚP, a veřejně ani všeobecná zdravotní pojišťovna – ta uvádí v poučení k Přihlášce a evidenčním listu pojištěnce zdravotní pojišťovny v kategoriích pojištěnce i osobu pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osob s ní společně posuzovanou. Obě instituce jsou státní a tak by bylo lze očekávat, že budou informovat občany nejen o tom, co je jejich povinností, ale i o tom, jaká mají práva. Kdyby úřad práce se stejnou razancí jako zveřejňuje informace o vyloučení z evidence uchazečů o zaměstnání, také těmto uchazečům poradil, jak minimalizovat škodu v případě, že se v tak nezáviděníhodné situaci ocitnou, nedocházelo by k mnoha dluhům jen proto, že není uplatněn zákonný nárok.

Na výtku, že si má pojištěnec tyto informace zjišťovat a pojišťovnu informovat v osmidenní lhůtě o všech změnách, lze podotknout, že tato výtka je nepochybně na místě. Pokud však o zákonné možnosti dlužník neví a jeho příjem je na existenčním minimu, je snad pochopitelné, že na pobočku své pojišťovny neběží, protože z jeho pohledu nárůstu dluhu nezabrání.

K čemu je občanu zákonné ustanovení, o kterém se nedozví?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *