Pro rodiny – Břeclav

Nabízíme pomocnou ruku rodinám v nouzi.

Nabízíme komplexní pomoc rodinám s dětmi, převážně romského původu, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Pomáháme při výchově a péči o děti, připravujeme nejmenší děti k nástupu do školky, pracujeme s pěstounskými rodinami. Do spolupráce s rodinami zapojujeme další odborníky a instituce a vytváříme tak pomoc rodinám “ šitou na míru.”

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:

Služba se zaměřuje na rodiny s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo jí jsou ohroženy.

Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovednosti a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině.

Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky (tzv. case management).

Pořádáme příměstské tábory pro děti.

 

Při pomoci potřebným rodinám se zaměřujeme na:

    • rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí,
    • posílení zdravých vztahů v rodině a okolí,
    • podporu inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže,
    • podporu smyslu pro komunitu,
    • podporu při dosahování oprávněných zájmů a práv.

Kdy službu poskytujeme?

po–út: 8:00–16:00

st: 8:00–17:00

čt: 8:00–12:00

KONTAKT

persona menší

Program pro rodiny - Břeclav

Helena Famfrlová
IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav Tř. 1. máje 39 691 41 Břeclav - Poštorná
+420 730 899 233

NOVINKY Z BŘECLAVI

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Název projektu: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 Projekt je realizován za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.           ANOTACE PROJEKTU Záměrem tohoto projektu je podpořit nástup dětí ze sociálně […]

PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022 Donátor:  MONETA Money Bank, a.s.     Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ Donátor:  MONETA Money Bank, a.s. Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022 Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení […]

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO BŘECLAV

Název projektu: Příměstské tábory pro Břeclav Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016037 Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 Projekt je realizován za podpory evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.       ANOTACE PROJEKTU Záměrem projektu je podpora zlepšení nevýhodného postavení rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím slaďování pracovního a rodinného života rodičů […]