Pro rodiny – Břeclav

Nabízíme pomocnou ruku rodinám v nouzi.

Nabízíme komplexní pomoc rodinám s dětmi, převážně romského původu, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Pomáháme při výchově a péči o děti, připravujeme nejmenší děti k nástupu do školky, pracujeme s pěstounskými rodinami. Do spolupráce s rodinami zapojujeme další odborníky a instituce a vytváříme tak pomoc rodinám “ šitou na míru.”

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:

Služba se zaměřuje na rodiny s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo jí jsou ohroženy.

Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovednosti a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině.

Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky (tzv. case management).

Pořádáme příměstské tábory pro děti.

 

Při pomoci potřebným rodinám se zaměřujeme na:

    • rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí,
    • posílení zdravých vztahů v rodině a okolí,
    • podporu inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže,
    • podporu smyslu pro komunitu,
    • podporu při dosahování oprávněných zájmů a práv.

Kdy službu poskytujeme?

po–út: 8:00–16:00

st: 8:00–17:00

čt: 8:00–12:00

KONTAKT

persona menší

Program pro rodiny - Břeclav

Helena Famfrlová
IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav Tř. 1. máje 39 691 41 Břeclav - Poštorná
+420 730 899 233

NOVINKY Z BŘECLAVI

RODIČE V BRNĚ BOJUJÍ PROTI SEGREGACI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

V dnešní době, kdy jsou české školy přeplněné, mají děti romského původu stále menší příležitost dosáhnout kvalitního vzdělání. Často jsou v segregovaných školách, mají omezený přístup k informacím a jsou znevýhodnění dědičnou nerovností. Z tohoto důvodu uspořádala organizace IQ Roma servis víkendový blok dílen a přednášek pro 30 lidí, který se koná 23. – 25. 6. v Rekreačním […]

RUSKÁ STUDENTKA ARINA POMÁHÁ UKRAJINSKÝM DĚTEM ZVLÁDNOUT ŠKOLU

Doučování u nás v IQ Roma servisu občas spojí zdánlivě nespojitelné. Třeba Arinu, studentku Masarykovy univerzity původem z Ruska a sourozence z Ukrajiny, Rubinu a jejího bratra Artura. Děti díky studentce zvládají druhou třídu a v české škole překonávají jazykovou bariéru. Čtěte, jak doučování probíhá. Arina opustila své rodné Rusko před třemi lety. Ze země […]

Pro komunitu v Břeclavi byl rok 2022 opět plný možností, jak prezentovat romskou kulturu

Letošní rok jsme v Břeclavi úspěšně uspořádali několik akcí, které rozhodně stojí za zmínku. Kromě pravidelných úklidů, které vždy organizujeme ve spolupráci s majetkovým odborem města Břeclavi, jsou to především akce, které jsou určeny nejenom Romům z komunity, ale i široké veřejnosti. Zcela bez pochyb obohacují kulturní portfolio Břeclavi a představují občanům historii, tradice, kulturu a  jazyk […]