Nemáš moc, ale máš tu moc!

Nemáš moc, ale máš tu moc!

Projekt reaguje na vysokou úroveň diskriminace Romů v ČR. Ta je veřejným tajemstvím, které je známo, avšak v podstatě tolerováno. Dle výzkumu v roce 2013 vyjadřuje až 78 % obyvatel ČR negativní vztah k Romům. Romové jsou doposud v minimální míře zastoupeni v rozhodovacích procesech, sami aktivně neusilují o změnu. Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení Romů do boje proti etnické diskriminaci formou celorepublikové kampaně, návazných motivačních aktivit v Jihomoravském kraji a odborného poradenství a právní podpory. V rámci projektu vznikne občanská platforma, skupina aktivních Romů a Romek a dalších osob, která se bude vlastní aktivitou podílet na kultivaci procesů ve společnosti. Dalším cílem je vybudování základů dobré spolupráce mezi IQ Roma servisem a dalšími institucemi (zejména ČOI, KVOP, Policie ČR ad.) se záměrem koordinovaného řešení případů diskriminace. Dále také poskytneme metodickou podporu pracovníkům neziskových organizací či úředníkům institucí, a to formou metodického manuálu, vzdělávacího kurzu a odborné konference.

 

Finanční podpora:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(Více informací o poskytovatelích grantu na: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.)

 

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Porteš

tel.: +420 543 213 310

e-mail: petr.portes@iqrs.cz

Doba realizace:
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Donátoři: