Práce je šance

Práce je šance

Projekt podpoří vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožní komplexní řešení situace účastníků – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství. Kontinuální spolupráce s dalšími aktéry (ÚP, místní zaměstnavatelé) zajistí efektivitu i udržitelnost podpory.
Cíle projektu:
Hlavním cílem je vznik a provoz kariérního centra pro Romy v Brně, v němž si průběhu 3 let prokazatelně zvýší zaměstnatelnost min. 80 nezaměstnaných a/nebo na trhu práce znevýhodněných Romů v Brně a min. 25 z nich nalezne uplatnění na otevřeném trhu práce (z toho min. 40 % tvoří pozice HPP se smlouvu min. 1 rok).
Dílčí cíle projektu:
– Min. 80 nezaměstnaných Romů si skrze ind. kariérní poradenství (KA 1) zvýší své kompetence pro hledání práce (vč. zpracování svého profesního profilu)
– Min. 30 osob (90% účastníků v KA 2) zvýší své soc. kompetence (prezentační, komunikačních dovednosti)
– Min. 25 osob (90% účastníků KA 2) zvýší své kompetence v oblasti finanční gramotnosti pro zajištění stabilní legální práce
– Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost:
          u min. 18 osob (účastníci KA 2) s důrazem na zvládnutí přijímacího pohovoru,
          u 15 osob zvýšení konkurenceschopnosti skrze odborné stáže
          u 24 osob skrze vyjednání a obsazení tréninkových pracovních pozic
Min. 30 osob obdrží intenzivní (nebagatelní) podporu při řešení odstraňování překážek pro vstup na TP skrze odborné poradenství a právní pomoc (KA 1), vč. pomoci s oddlužením (min.
skrýt více informací

 

Kontaktní osoby:

Koordinátorka projektu:

Martina Macek

telefon: +420 777 478 920

e-mail: martina.macek@iqrs.cz

 

Projektový manažer:

Veronika Prokůpková

telefon: +420 777 485 823

e-mail: veronika.prokupkova@iqrs.cz

Doba realizace: 1.3. 2018 – 28.2. 2021
Donátoři: