DLUHOVÁ PORADNA PRO BRNO

DLUHOVÁ PORADNA PRO BRNO

Doba realizace: 01.10.2023 – 30.09.2026

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001209

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na poskytování dluhového poradenství pro ty, pro nějž jsou standardní poradny za účelem řešení finanční tísně nedostupné. Součástí projektu je komplexní výčet aktivit, a sice mapování situace dlužníků, provoz dluhové poradny, podávávání insolvencí, metodická podpora realizačního týmu či monitoring a evaluace projektu.

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je během 36 měsíců snížit předluženost min. 240 osob z cílové skupiny žijících na území města Brna skrze komplexní bezplatné dluhové poradenství. U min. 30 osob předpokládáme podporu alespoň 40h.

 

Příklad konkrétních služeb poskytovaných dluhovou poradnou:

  • pomoc při sepisování návrhu na povolení oddlužení
  • podávání návrhu na oddlužení
  • tvorba individuálních plánů pro klienty
  • doprovod na jednání či soud
  • podpora při akcích typu Milostivé léto

 

Kontaktní osoby:

Koordinátorka projektu:

Martina Horváthová

tel.: +420 774 224 510

e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

tel.: +420 778 980 381

e-mail: hedvika.kotherova@iqrs.cz