COME ON – PODPORA KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

COME ON – PODPORA KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

Doba realizace: 01. 04. 2023 – 31. 03. 2026

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000947

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

 

 

ANOTACE PROJEKTU

Projekt cílící na vyšší kompetence břeclavských obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v oblasti řešení komunitních problémů zahrnuje aktivity vedoucí ke zvyšování dovedností, schopností a růstu členů komunity i jednotlivců, jejich aktivizaci a participaci na společných tématech. Snahou je rovněž podnítit a realizovat sociální změnu na úrovni místního společenství. Součástí projektu je rovněž vzdělávání realizačního týmu, poskytování metodické podpory a supervize a evaluace projektu v jeho širším kontextu.

Hlavním cílem projektu je obyvatelům Břeclavi ohrožených sociálním vyloučením posílit jejich kapacitu při řešení vlastních problémů místního společenství skrze komunitní aktivity v Břeclavi.

Dílčími cíli projektu jsou identifikace témat, které chtějí členové komunity řešit, podpora skupiny obyvatel mající zájem diskutovat a podílet se na řešení situace komunity, zapojení cílové skupiny do realizace aktivit na lokální úrovni či obohacení kulturního portfolia města sdílením tradiční romské kultury.

Skrze jaké aktivity dojde k naplnění cílů

  • zmapování aktuální situace komunity ve vybraných břeclavských lokalitách formou pozorování či osobních rozhovorů
  • diskuze nad tématy, které komunitou hýbou, a rozhodnutí, kterým tématům se bude komunita věnovat
  • pravidelný monitoring projektu
  • setkávání komunity facilitované komunitním pracovníkem
  • podpora vzájemné informovanosti o plánech a realizacích s dalšími relevantními subjekty jako školou či samosprávou
  • podpora kulturních a komunitních akcí s romskou tématikou

 

Kontaktní osoby:

Koordinátorka projektu:

Kateřina Suchomelová

tel.: +420 773 798 420

e-mail: katka.suchomelova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

tel.: +420 778 980 381

e-mail: hedvika.kotherova@iqrs.cz