DLUHOVÁ PORADNA PRO BŘECLAV

DLUHOVÁ PORADNA PRO BŘECLAV

Doba realizace: 01. 04. 2023 – 31. 03. 2026

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000946

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

 

 

ANOTACE PROJEKTU

Jedná se o komplexní projekt, který v sobě zahrnuje mapování situace v oblasti zadluženosti v dané lokalitě a následný provoz dluhové poradny. Klienti tak mohou načerpat přehledné informace v této problematice od kvalifikovaných pracovníků porady, požádat o insolvenční řízení či využít možnosti individuálního přístupu zaměstnanců k řešení své tíživé finanční situace. Součástí projektu je rovněž metodická podpora realizačního týmu a šíření získaného know-how v oblasti dluhů.

 

Hlavní cíle projektu:

 • zvýšení informovanosti cílové skupiny a dalších relevantních osob o možnostech řešení situace předlužení v Břeclavi
 • skrze tvorbu analýz potřeb konkrétních klientů a individuální plány přispět ke snížení zadluženosti klientů
 • relevantním klientům pomoci při sepsání, kompletaci a podání návrhu na povolení oddlužení
 • vzdělávat realizační tým a poskytnout mu podporu například v podobě supervizí

 

Příklad konkrétních služeb poskytovaných dluhovou poradnou:

 • tvorba informačních letáků
 • doprovod na jednání či soud
 • tvorba analýzy stavu dluhů a příjmů klientů
 • posilování kompetencí klienta při nakládání s osobními, popř. rodinnými financemi
 • tvorba osobních/rodinných rozpočtů
 • podpora při akcích typu Milostivé léto
 • zpracování podkladů pro zahájení procesu oddlužení

 

Provozní doba

Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav

Pondělí a středa: 8:00–12:00 a 13:00–17:00

Úterý a čtvrtek: 8:00–12:00

Pátek: Zavřeno

 

Kontaktní osoby

Mgr. Zbyněk Hromek

Právník

tel.: +420 771 284 495

email: zbynek.hromek@iqrs.cz

 

Jarmila Viktorinová

Dluhová poradkyně

tel.: +420 771 284 430

email: jarmila.viktorinova@iqrs.cz

 

Miroslava Horáková

Dluhová poradkyně

tel.: +420 771 281 581

email: miroslava.horakova@iqrs.cz