ZATOČ S NUDOU V KLUBU!

ZATOČ S NUDOU V KLUBU!

Dobra realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023

Tento projekt je realizován na finanční podpory Magistrátu města Brna

 

 

 

ANOTACE PROJEKTU

Cílem projektu je poskytnout alespoň 120ti dětem a mládeži ze sociálně vyloučené lokality kvalitní a smysluplné trávení volného času. Rodiny ze sociálně vyloučených lokality mnohdy nedisponují finančními prostředky, které by umožnily dítěti navštěvovat komerční volnočasový kroužek. Tento projekt tak slouží k pozitivnímu rozvoji dětí a mladistvých, k navazování a utužování vztahů s vrstevníky, tak také působí preventivně na sociálně patologické jevy, které jsou pro sociálně vyloučené lokality běžné.

Cílová skupina je tvořena sociálně znevýhodněnými dětmi a mladistvými ve věku 6 až 26 let převážně romského původu.

Realizujeme tyto aktivity:

  • výlety mimo komunitu
  • komunitní a rodinné akce
  • pravidelné vzdělávací aktivity
  • volnočasové kroužky

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Koordinátorka projektu:

Kristýna Kaniová

tel.:+420 730 894 676

e-mail: kristyna.kaniova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

tel.: +420 778 980 381

e-mail: hedvika.kotherova@iqrs.cz