PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS VYŠKOVSKO, Z.S.

PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS VYŠKOVSKO, Z.S.

 

Název projektu: Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s.

Donátor/Partner: MAS Vyškovsko

Doba realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000061

V spolupráci s MAS Vyškovsko jsme jako partneři zapojeni do projektu na podporu sociálního začleňování. Poskytujeme dluhové poradenství pro osoby ohrožené předlužeností a podporujeme posilování rodičovských a rodinných kompetencí na území MAS Vyškovska.
MAS Vyškovsko tvoří: Svazky obcí – Větrník (6 obcí), Mezihoří (13 obcí), Ivanovická brána (11 obcí), Mikroregion – Rakovec (5 obcí), obec Hoštice-Heroltice, obec Letonice, obec Bohaté Málkovice, obec Kozlany a město Vyškov.

V rámci poskytování dluhového poradenství probíhá osvětová kampaň na území MAS, která přispívá k vyšší informovanosti o dluhové problematice, a prevenci před nekalými obchodními praktikami. Při rozvoji kompetencí poskytujeme rodinnou asistenci, podporu při zvládání konfliktních situací a zaměřujeme se na rozvoj dítěte a rodiče pro zvýšení kvality výchovného prostředí.

 

Projektový manažer:

Bc. Hedvika Kotherová

tel. č.: +420 778 980 381

hedvika.kotherova@iqrs.cz