BEZPEČNÁ JÍZDA S ÍKVÉČKEM

BEZPEČNÁ JÍZDA S ÍKVÉČKEM

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna

 

ANOTACE PROJEKTU

Projekt je realizován za účelem podpory dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality. Tato mládež bydlí či se pohybuje v okolí se zvýšenou koncentrací sociálně patologických jevů.

V rámci realizace projektu se bude preventivních aktivit účastnit alespoň 195 dětí a mládeže ve věku 6 až 26 let především romského původu. Záměrem projektu je umožnit dětem a mládeži kvalitní a smysluplné trávení volného času a zmírnit tak dopady vyrůstání či častého výskytu dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě.

Děti ze sociálně slabších rodin často nemají prostředky na navštěvování komerčních kroužků či se obávají nepřijetí ostatních dětí na základě etnicity či nízkého socioekonomického statusu. Při častém pobytu v prostředí sociálně vyloučené lokality zároveň děti a mládež přicházejí více do styku s kriminalitou a je tak pravděpodobnější, že se stanou součástí kriminálních aktivit, ať už na straně oběti či pachatele.

Realizované aktivity tak budou mít pozitivní vliv na předcházení rizikového chování u těchto dětí a mládeže.

Zorganizujeme tyto aktivity:

  • 2 komunitní akce
  • 2 sportovní aktivity
  • 2 preventivní workshopy
  • Týden nízkoprahových klubů

 

Pro více informací prosím volejte na +420 543 213 310, děkujeme.

 

Projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

tel.: +420 778 980 381

e-mail.: hedvika.kotherova@iqrs.cz