FOND AVEN AMENCA

FOND AVEN AMENCA

Máte v roce 2021 v plánu uspořádat nějakou akci nebo dlouhodobější aktivitu, potřebujete pomoci s následky po tornádu? Fond Aven Amenca pomáhá nejen plnit sny, ale i napravovat škody. S ohledem k přírodní katastrofě ve formě tornáda, která zasáhla jižní Moravu, se můžete obrátit na náš fond Aven Amenca kromě  pořádání akcí i s žádostí o finanční příspěvek na nápravu škod způsobených touto přírodní katastrofu.

Kdy mohu žádat?

  • Pokud je Vám 18 či více let.
  • Akce/pomoc bude realizována v místech, kde IQ Roma servis působí. V případě žádosti o pomoc v místě, které bylo zasaženo tornádem.
  • Vaše žádost je v souladu s vizí a posláním IQ Roma servisu.
  • V případě, že žádáte o finance na pořádání akce, je potřeba, abyste se již v minulosti podíleli na přípravě a realizaci alespoň 1 akce organizované IQ Roma servisem.

 

Pokud je vaše odpověď na předchozí body kladná, pak nám napište a požádejte o podporu z fondu Aven Amenca

Pro posouzení Vaší žádosti je třeba: 

  • stručně popsat, co, kdy a s jakým cílem (proč) chcete dělat a kolik peněz k tomu budete potřebovat. Vzor žádosti, stejně jako podrobné informace o komunitním fondu najdete v příloze.
  • Sepsanou žádost je možné elektronicky poslat emailem na adresu: fond@iqrs.cz nebo v listinné podobě doručit do IQ Roma servisu (poštou, nebo osobně na recepci IQ Roma servisu). Žádost o podporu musí být čitelná a musí obsahovat platné kontaktní údaje o žadateli, jinak ji nebude možné posoudit.

 

Dle data doručení žádosti budou posouzeny nezávislou komisí. Ta zasedá jednou za 14 dní. O tom, jestli jste podporu obdrželi a v jaké výši, se dozvíte vždy nejpozději 5 dnů od rozhodnutí komise. Tuto zprávu vám dáme vědět telefonem, nebo emailem (podle údajů, které jste v žádosti uvedli).

Z podpory bude možné zaplatit – nákup materiálu, pomůcek, občerstvení, nebo různých služeb souvisejících s organizací akce. Vaši práci nebo práci kohokoliv jiného není možné z prostředků fondu proplatit.

Maximální částka, kterou je možné na jeden projekt schválit je 6.500 Kč. 

Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku není právní nárok!
Ten vzniká nejdříve po uzavření darovací smlouvy a po splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku. 

Doba realizace:

2021