ZAOSTŘENO NA KVALITU – PODPORA PLÁNOVACÍCH A EVALUAČNÍCH PROCESŮ V IQ ROMA SERVISU

ZAOSTŘENO NA KVALITU – PODPORA PLÁNOVACÍCH A EVALUAČNÍCH PROCESŮ V IQ ROMA SERVISU

Název projektu: Zaostřeno na kvalitu – podpora plánovacích a evaluačních procesů v IQ Roma servisu

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015319

Doba realizace: 1.5. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.


Projekt Zaostřeno na kvalitu se snažil řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace. Prostřednictvím projektu jsme nastavili procesy strategického a operačního plánování ve spolupráci se všemi složkami organizace. Vyhodnocování se stalo součástí běžné praxe všech pracovníků, kteří zapojují také klienty a spolupracující organizace. V důsledku toho se nám podařilo propojit tyto úrovně plánování a následného vyhodnocování, aby na sebe navazovaly a vzájemně ze sebe vycházely. Součástí je samozřejmě vyhodnocování a měření dopadu této činnosti na celkový chod společnosti.

 

Konkrétně si projekt během 2 let kladl za cíl 

propojit plánovací a evaluační procesy v organizaci na všech úrovních (od strategického po individuální plánování s klienty) v jednotný systém, zefektivnit poskytované sociální služby.

 

Mezi dílčí cíle projektu patřilo

naučit se artikulovat a prokázat dopad organizace na společenský problém i životy klientů, vytvořit jednotný systém pro sledování a evaluaci dopadu činnosti organizace a získat tak nástroj pro jeho stanovení i vyhodnocování, zvýšit schopnost operacionalizace pracovníků, naučit pracovníky přímé práce stanovovat vyhodnotitelné individuální plány s klienty na základě jejich reálných potřeb a dále tyto plány umět vyhodnocovat a sledovat tak posun v jejich životech, vtáhnout pracovníky přímé práce s klienty do vyhodnocování cílů služeb i strategických cílů organizace, nastavit novou strategii organizace, která prokazatelně vede ke zlepšení situací sociálně vyloučených osob, posílit kapacity pro vytvoření jednotného plánovacího a evaluačního systému a nastavit jeho dlouhodobou udržitelnost s ohledem na zdroje a fungování organizace

 

Aktivity

během projektu byly rozděleny na pět částí, a to revizi strategického plánování a nástrojů jeho vyhodnocování, vzdělávání v oblasti plánování a vyhodnocování, metodické vedení v oblasti vyhodnocování, vyhodnocení strategického plánu organizace a návazná tvorba nového plánu a externí evaluace dopadu organizace a evaluace projektu.

 

Finanční podpora: Projekt byl realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z. s.:

Mgr. Zuzana Siváková

Zástupkyně ředitele pro projekty, finance

tel.: +420 703 146 194

e-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz

 

Doba realizace:

  1. 5. 2020 – 30. 6. 2022