IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH

IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH

Prostřednictvím projektu bude IQRS udržovat a rozšiřovat síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň tak přispěje k vybudování širšího povědomí o uznávané proromské nevládní organizaci. Cílem tohoto projektu je analyzovat a zhodnotit stávající postavení IQRS, a následně jej posunout na vyšší úroveň v oblasti péče o podporovatele. Tyto aktivity v budoucnu poslouží jako základní kámen v budování větší organizační stability. Ta se mimo jiné projeví i zlepšenou komunikací nabízených programů, tak aby jim širší veřejnost porozuměla a šířila je dál, díky čemuž IQRS získá více příznivců a podporovatelů. Projektové aktivity zároveň umožňují zapojeným pracovníkům, aby dopilovali zavádění moderních postupů, vyzdvihli silné stránky organizace a zapracovali na případných nedostatcích – to vše pro své klienty.

 

Cílem projektu je během 2 let v Brně:

  • Zvýšit a zlepšit reprezentaci a povědomí o organizaci na veřejnosti.
  • Vytvořit intenzivní mentorský a vzdělávací program pro PR manažera/ku a osoby odpovědné za fundraising.
  • Zlepšit kvalitu péče o dárce a spolupracovníky, navýšit jejich počet.
  • Vybudovat nezávislý tým, který dobře zná veřejnost a cílové skupiny našich programů. Tým, který umí aplikovat vhodné strategie při dosahování dílčích cílů.
  • Prostřednictvím kampaně v regionu, řady příběhů v médiích a veřejných akcí informovat širokou veřejnost, že jsme tady a že jsou naše služby nezbytné.

Aktivity:

  1. Podrobná analýza současných příznivců IQRS, která nám umožní vytvořit cílený, specifický plán péče o podporovatele.
  2. Komplexní mentorský program, který podpoří PR manažera/ku a pracovníky odpovědné za fundraising v navýšení svých prezentačních dovedností.
  3. Vyškolený PR manažer/ka a širší tým tak budou schopni organizaci nejen reprezentovat, ale i analyzovat současnou míru a formu péče o stávající příznivce.
  4. Následné začlenění získaných poznatků a dovedností do organizační praxe se tak projeví zejména na naší regionální kampani, komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a veřejných akcích.
  5. Revize nové PR strategie a evaluace dopomůže k upevnění systému péče o příznivce a podporovatele, čímž zajistí zvýšení organizační stability.

 

Projekt je realizován za podpory  Nadace OSF v programu Stronger Roots

Koordinátor projektu: Petr Máčal

Projektová manažerka: Monika Menšíková

 

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Donátoři: