ZAOSTŘENO NA RODINU II.

ZAOSTŘENO NA RODINU II.

Zaostřeno na rodinu II.: Rozvíjení inovativních metod v práci s ohroženými dětmi a rodinami v JMK
Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami, kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace. Prostřednictvím realizace kvalitních případových, interaktivních a rodinných konferencí a soustavné metodické podpory pracovníků ze strany realizačního týmu dojde ke zvýšení zapojování rodin do řešení svých problémů a aktivizaci přirozených zdrojů, včetně bezpečné participace dětí na řešení.
Cílem je během 2 let realizovat kvalitní případové, interaktivní případové a rodinné konference v JMK, důkladně evaluovat jejich dopad a následně sdílet dobrou praxi a tím inspirovat další sociální pracovníky k využívání těchto nástrojů, a to to tak, aby pracovníci OSPOD v JMK více zapojovali rodiny, děti i jejich širší sociální síť do řešení složité situace, která ohrožuje děti. Dále je cílem zvýšit povědomí pracovníků OSPOD a NNO o těchto metodách a zvýšit jejich kompetence v tom, jak dané metody realizovat. Posledním cílem je navýšit kapacitu organizátorů a facilitátorů IPK a koordinátorů RK tak, aby bylo vytvořeno dobré zázemí pro smysluplnou realizaci těchto nástrojů.
skrýt více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Klára Hamplová

Odborná garantka inovativních nástrojů pro práci s ohroženými rodinami

tel.: 775 867 367

e- mail: klara.hamplova@iqrs.cz

 

Doba realizace:  1.10.2019 – 30.9.2021
Donátoři: