ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

Forma poskytování sociální služby:
  •  terénní
  • ambulantní

Kontaktní osoby:

Koordinátor aktivit:

Klára Hamplová

tel.: +420 775 867 367

e-mail: klara.hamplova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Zuzana Siváková

e-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz

tel.: +420 543 213 310

 

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741

Doba realizace:
1.1.2018 – 31.12.2021
Donátoři: