Krok k úspěchu

Krok k úspěchu

Projekt podporuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování vzdělávacích úspěchů, aktivním trávení volného času a rozvíjení svého osobnostního potenciálu. Reaguje na konkrétní potřeby studentů, které mapujeme v rámci Vzdělávacího programu Gendalos, který je určen pro motivovanou romskou studující mládež. Pomocí motivačních rozhovorů, dlouhodobé spolupráce, doučování a adresné hmotné podpory (předplatné jízdenky na MHD, školní pomůcky, vzdělávací kurzy apod.) pomáháme romské mládeži zažívat vzdělávací úspěchy a podporujeme je ve včasné profesní orientaci.

Období realizace: 1. 8. 2015 – 31. 8. 2016

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Nadačního fondu Albert

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, o.s.:

Klára Hamplová

tel: +420 608 539 323

e-mail: klara.hamplova@iqrs.cz

Doba realizace:
1. 8. 2015 – 31. 8. 2016
Donátoři: