Právo na rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi

Právo na rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi

Životní podmínky mnoha romských rodin ohrožují péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení nebo navrácení z ústavní výchovy do původních rodin. Zvyšováním kompetencí rodičů, zapojením institucí, podporou včasného inkluzivního vzdělávání a rozvíjením dětí podpoříme prosperování těchto dětí a vytvoříme koordinovanou podpůrnou síť pro ohrožené rodiny, s důrazem na zodpovědnost a práva rodiče. Jasné cíle, jednotný postup, aktivní zapojení rodiny a propojené profesionální služby budou rozvíjet minimálně 85 romských dětí a jejich 55 rodičů a nastaví systém metodicky jednotné práce veřejné správy s NNO.

Finanční podpora:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(Více informací o poskytovatelích grantu na: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.)

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Sedláčková

tel.: +420 773 127 470

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

 

Doba realizace:
1. 8. 2014 – 31. 7. 2016
Donátoři: