Romští rodiče pro inkluzi

Romští rodiče pro inkluzi

Romští rodiče chtějí pro své děti kvalitní vzdělání a nejsou spokojeni s kvalitou, kterou nabízí segregované školy. Tito rodiče jsou připravení posílit svůj hlas a aktivně volat po změnách školského systému , které by umožnily kvalitní a nesegregované změny pro jejich děti. Projekt se soustředí na první milník v přístupu k lepšímu vzdělávání – na předškolní vzdělávání.

Projekt má tři hlavní cíle:

  1.  zvýšit počet romských dětí úspěšně zapsaných do inkluzivních předškolních zařízení,
  2. vytvořit skupinu romských rodičů, která bude aktivně obhajovat na místní i národní úrovni lepší vzdělání pro romské děti,
  3. poskytnout romským rodičům individuální podporu tak, aby byly jejich děti lépe připravené na vzdělávání a snáze se udržely v běžných mateřských a základních školách.

V projektu budou probíhat dvě kampaně. Kampaň „Dža andre lačhi škola“ (Jdi do dobré školy) je komunitní kampaň orientovaná na romské rodiče. Jejím cílem je podporovat romské rodiče při přípravě na vzdělání svých dětí a v prosazování práva na rovný přístup ke vzdělání.

Kampaň „V jedné lavici“ cílí na neromské rodiče. Jejím cílem je poukázan na to, že při zápisech do škol volíme pro naše děti nejlepší možné vzdělání. Romští rodiče a jejich děti ale tolik možností nemají. Mnohdy se setkávají s odmítnutím jak školy, tak rodičů z majority. Ti, kteří volí školu podle kvality, by měli dostat veškerou naši podporu a jejich děti by měly být přijaty s otevřenou náručí, tak jako všechny ostatní děti. Segregace ve školství nepřináší nic dobrého. Naše děti mohou ukázat, že přátelství mezi Romy a ostatními národnostmi je možné a úplně přirozené.

Finanční podpora:

Projekt je podpořen grantem Nadace Open Society Fund Praha.

(Více informací o poskytovateli grantu na www.osf.cz)

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Sedláčková

tel.: +420 773 127 470

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

 

Doba realizace:
1. 3. 2016 – 28. 2. 2017
Donátoři: