MÁM NA TO III.

MÁM NA TO III.

Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reaguje na fakt, že 70 % Romů označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů, kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku. To je dáno kumulací bariér, které tito studenti mají – zatížení sociálním vyloučením a s tím spojenou chudobou, nepodnětné domácí prostředí či špatná úroveň vzdělání ze segregovaných základních škol, odkud se tito studenti na SŠ většinou hlásí.

V rámci tohoto projektu poskytujeme komplexní podporu romským studentům v posledních ročnících ZŠ, studentům SŠ a VŠ. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia, na udržení studentů v hlavním vzdělávacím proudu, na průchod studentů do dalších ročníků či navazujících stupňů vzdělávání.

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Albatros

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: 

Mgr. Kristina Studená

e-mail: kristina.studena@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace:
1.10.2018 – 30. 8. 2021
Donátoři: