Táhneme za jeden provaz

Táhneme za jeden provaz

 

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Mnoho těchto studentů zahájí, avšak nedokončí středoškolské vzdělání a velkou překážkou je i státní maturita, a to především didaktické testy z českého jazyka.

Studenty podpoříme individuálním plánováním, hodinami doučování a skupinovými setkáními. Pro podporu motivace, budování obecného přehledu a rozvoj dalších schopností studentů a studentek budeme sestavovat mentorské dvojice. Novým prvkem budou také čtenářské dílny zaměřené na maturitní četbu, návštěvy filmových či divadelních adaptací klasické literární tvorby a nácviky maturit na nečisto. V rámci kariérového poradenství také studenti navštíví vybrané zaměstnavatele a seznámí se s povoláními a možnostmi uplatnění na trhu práce.

 

Finanční podpora: Nadační fond Avast

 

Pro více informací prosím volejte na +420 543 213 310, děkujeme.

 

Doba realizace:
1. 6. 2020 – 30. 6. 2021
Donátoři: