PRO RODINY

PRO RODINY

 

Celý název projektu: PRO RODINY (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

IQ Roma servis, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a službu SAS poskytuje v Břeclavi, Brně  a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi. Cílem služby je díky koordinované a zacílené spolupráci s dalšími subjekty (pokud je to vhodné) a profesionálními službami podpořit v romských rodinách pozitivní změnu v oblasti bydlení (udržení stávajícího bydlení či zajištění nového), zadluženosti a finanční situace rodiny, zaměstnanosti (uplatnění na trhu práce), péči a vzdělávání dětí (rozvoj rodičovských kompetencí, ale také větší úspěšnost dětí a mládeže na základních a středních školách) a rozvoj jejich zdravých návyků v oblasti trávení volného času. Pracovníci služby se také aktivně podílejí na koncepčních a systémových aktivitách (komunitní plánování sociálních služeb, Lokální partnerství) a v tomto ohledu přebírají klíčové role.

 

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Statutárního města Brna a měst Vyškov, Břeclav, Bučovice, Zastávka.

 

Kontaktní osoby:

Kateřina Suchomelová (pro Břeclav)

tel.: +420 773 798 420

e-mail: katka.suchomelova@iqrs.cz

 

Silvie Elsnerová (pro obce Jihomoravského kraje)

tel.: +420 774 898 817

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

 

Andrea Štěpánová (pro Brno)

tel.: +420 608 440 305

e-mail: andrea.stepanova@iqrs.cz

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020).
Donátoři: