Rok příležitostí pro romské studenty a studentky

Rok příležitostí pro romské studenty a studentky

Projekt rozšířil nabídku specifických aktivit realizovaných v rámci činnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Vycházel přitom ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací programů aktivit v minulých letech. Volnočasové aktivity jsou využívány jako nástroj pro práci s klienty nízkoprahového klubu. Prostřednictvím těchto aktivit s klienty pracujeme na základní sociální, ekonomické a finanční orientaci a učíme je základním návykům, dále doprovázíme klienta dospíváním, aby se mohl informovaně rozhodovat o tom, kam směřuje, zprostředkováváme možnost vytvářet a mít své cíle a zároveň respekt.

Hlavní podstatou realizace volnočasových aktivit  je cesta k důvěře, k seberozvoji klientů a budování jejich dovedností, podpora a rozvoj v jejich komunikaci a podpoření kvalitního trávení volného času. V rámci těchto aktivit klientům zprostředkováváme kontakt mimo jejich přirozené prostředí především s majoritními obyvateli a pracujeme tak na snížení výskytu sociálně patologických jevů.

Uspořádali jsme akci a podpořili jsme přátelské vztahy mezi majoritou a minoritou v městské části Brno-střed. Podpořili jsme také děti a mládež, které postihla pandemická situace COVID-19 v rámci vzdělávání a pomůžeme jim ve studiu prostřednictvím individuálního či skupinového doučování, které je poskytováno našimi kvalifikovanými doučovateli.

Název projektu: Rok příležitostí pro romské studenty a studentky

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Brno-střed

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310