Společně na fotbal

Společně na fotbal

Projekt si klade za cíl propojení amatérských sportovců z Vyškovska, navázání kontaktů a vytvoření základu pro další společenské aktivity. Záměrem projektu je vytvořit bezpečný a vzájemně obohacující prostor pro setkávání lidí z místní komunity (amatérských fotbalistů z obce i mimo ni – bez ohledu na etnickou příslušnost) v rámci celodenního fotbalového turnaje pro dospělé a děti. Věříme, že setkávání lidí se stejnou zálibou při společných sportovních aktivitách rozvíjí potenciál pro spolupráci i v dalších oblastech. Projekt umožní realizovat akci aktivním lidem z místní romské komunity, kteří mají zájem něco udělat pro další obyvatele Vyškova, ale nemají pro to dostatečné zdroje.

Finanční podpora:  Projekt je realizován za podpory nadace Tři brány.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Silvie Elsnerová

tel.: 774 898 817

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

 

Doba realizace:
1.1.2017 – 31.3.2017
Donátoři: