Učíme se prací

Učíme se prací

Předkládaný projekt nabídne cílovým skupinám, dlouhodobě nezaměstnaným, sociálním vyloučení postiženým nebo ohroženým obyvatelům Jihomoravského kraje, soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce.
Číslo projektu:
CZ.1.04/3.3.05/75.00168
Finanční podpora:
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Kontaktní osoba: 
Mgr. Lenka Maléřová 
tel.: +420 774 224 511
Doba realizace:
1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
Donátoři: