Začni tady a teď (OPVK JMK)

Začni tady a teď (OPVK JMK)

Projekt navazuje na vzdělávací a poradenské aktivity úspěšně realizované ve městě Brně. Ambicí tohoto projektu je rozvinout systematický soubor aktivit vedoucích k udržení dětí se spec. vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt je zaměřen do vybraných obcí Jihomoravského kraje.

 

Pole obsahující další informace:

Doba realizace: 26.1.2010 – 30.6.2012

Finanční podpora: Evropský sociální fond, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Donátoři: