BYDLET JE ZÁKLAD

BYDLET JE ZÁKLAD

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Donátor: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj

ANOTACE PROJEKTU

Romové často čelí diskriminaci na trhu s nájemním bydlením. Pro romské domácnosti je téměř nemožné dosáhnout běžného nájemního bydlení na trhu. Důsledkem je časté využívání sub – standardního ubytování v ubytovnách nebo u pronajímatelů, kteří se zaměřují na klientelu lidí vyloučených z bydlení. Romské domácnosti rovněž často čelí chudobě a důsledkům sociálního vyloučení. Projekt Bydlet je základ se soustředí na efektivní využití potenciálu organizace ke zpřístupnění standardního nájemního bydlení pro své klienty. Vycházíme ze zjištění, že samotná individuální sociální práce s lidmi ohroženými bezdomovectvím je neúčinná zejména v ohledu zpřístupnění standardního nájemního bydlení. Projekt proto představuje snahu o komplexní propojení aktérů a aktivit, nabízející podpořeným domácnostem i pronajímatelům širší možnosti jednání vyžadovaného specifiky trhu s bydlením.

 

Hlavním cílem projektu je během 12 měsíců seznámit min. 50 členů z cílové skupiny s právním kontextem nájemních vztahů, a to zejména s důrazem na ochranu zájmů nájemníka v souvislosti s nekalými nebo podezřelými praktikami některých pronajímatelů. 

Cílová skupina bude po realizaci projektu schopna samostatného jednání s pronajímateli a bude schopna v základním rozsahu hájit svá práva, která vyplývají z občanského zákoníku. Tyto své dovednosti budou dále předávat v komunitě a zvyšovat tak její právní povědomí.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

  • zvýšení citlivosti cílové skupiny k diskriminačnímu jednání na trhu s nájemním bydlením, proškolení v možnostech obrany proti diskriminaci a řešení diskriminačního jednání ze strany pronajímatelů.
  • seznámení pronajímatelů bytového fondu s možnostmi řešení dluhů na nájemném a jejich výhodami oproti doposud nejčastěji využívanému postupu – rychlému vystěhování dlužníka.
  • vyškolení expertního poradce v oblasti bytového práva, v oblasti dávkových systémů pro podporu bydlení, aby měl celkový přehled o možnostech podpory ohrožených nájemníků a lidí v bytové nouzi. Dále vyškolení pracovníka prevence ztráty bydlení, aby mohl působit jako mediátor při řešení konkrétních kauz.

Projekt představuje komplexní podporu nájemníků a pronajímatelů s cílem umožnit dlouhodobý bezproblémový nájem klientům organizace.

 

Kontaktní osoba:

Koordinátor projektu:

Jan Milota

tel.: +420 608 234 121

e-mail: jan.milota@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Adéla Vaňková

Tel.: 778 980 382

E-mail: adela.vankova@iqrs.cz