Dureder – Společně

Dureder – Společně

Projekt „Dureder – Společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi, přičemž v každé z lokalit je dle aktuálních potřeb komunity stanoven individuální cíl a téma komunitní práce.

Hlavním cílem projektu v Brně je citlivě otevřít diskusi o domácím násilí s místními Romy a Romkami, a to prostřednictvím metod komunitní práce. Domácí násilí představuje jeden z nejpalčivějších a velice nesnadno komunikovatelných problémů, se kterými se romská komunita v současnosti potýká.

V rámci širších aktivit založených na pravidelném setkávání tří jádrových skupin budou diskutována témata (ne)legitimity domácího násilí, osobní zkušenosti a postoje k domácímu násilí a možnosti dlouhodobého řešení domácího násilí jako všudypřítomného fenoménu. Jednotlivé skupiny postavené na odlišných zkušenostech budou v průběhu realizace projektu připravovat aktivity komunitního charakteru volně zaměřené na téma domácího násilí. Podněty nasbírané na pravidelných setkáních a konaných akcích budou sloužit pro formulaci dlouhodobé organizační strategie pro práci s tématem domácího násilí.

Břeclavská komunitní práce bude navazovat na rozvoj již fungující jádrové skupiny v lokalitě Na Zahradách, Riegrova a Krátká. Hlavním záměrem projektu je zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití, s nímž je úzce spjato posílení aktivního občanství romské komunity a jejího vztahu k místu.

Cíl komunitní práce v Břeclavi směřuje k vytvoření příležitostí spolupodílet se na řešení otázek týkajících se nejen obyvatel lokality a participaci na plánovaných aktivitách, ale také využívat vlastní zdroje komunity k řešení svých problémů. Prostřednictvím pravidelného setkávání skupiny bude vytvořen komunitní plán, který bude kromě plánovaných komunitních aktivit odrážet

také potřeby komunity.

 

Kontaktní osoba:

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

 

Donátor: Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.