Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na SŠ

Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na SŠ

 

Projekt reaguje na aktuální i dlouhodobou situaci, kdy studium střední školy je pro mladé lidi z romské komunity stále obtížně dostupné. Skrze komplexní podporu, individuální i skupinovou, bezprostředním kontaktem i distančně se projekt snaží přispět ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných mladých Romů a Romek a podporovat je ve smysluplném studijním uplatnění. Díky spolupráci se školami a pedagogy bude moci projekt reagovat na aktuální potřeby studentů a podporovat studenty v tom, co nejvíce potřebují. Skupinové aktivity, setkání, vzdělávací večery atraktivním způsobem pomohou mladým lidem rozvíjet další kompetence a posilovat vzájemně motivaci. Projekt umožní mladým lidem překonat bariéry způsobené sociálním vyloučením i aktuální krizí, pomůže jim úspěšně ukončit SŠ vzdělání a získat tím šance na dobré profesní uplatnění i kvalitní život.

Ze statistik vyplývá, že až 42 % romských studentů opustí SŠ v 1. ročníku, přičemž v ČR úspěšně absolvuje SŠ 90 % studentů (GAC, 2010). Obáváme se, že letos řada studentů dálkovou výuku vzdá, začne pracovat a nebude mít motivaci se do škol vrátit.

 

Hlavním cílem projektu tedy je přispět ke snížení míry předčasných odchodů sociálně znevýhodněné romské mládeže v JMK ze vzdělávacího procesu, zejména v rámci SŠ. Dílčím cílem je překonání bariér spojených s distanční výukou, rozvoj kompetencí při výběru SŠ a podpora motivace a sdílení.

 

Název projektu: Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na SŠ

Číslo projektu: JMK 34034/2021

Doba realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310

 

Donátoři: