Společně k rozmanitosti

Společně k rozmanitosti

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky.

 

Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority zejména proto, že romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

Dílčí cíle aktivit projektu jsou navázány na strategický cíl organizace č. 5 „ Jsme angažovaná, efektivní a vlivná neziskovka se společenským přínosem, výsledky a udržitelnými zdroji“. Organizace srozumitelně koordinuje smysl a dopady činnosti a práce s cílem získat mj. dlouhodobé a motivované dobrovolníky, kteří mají potenciál stát se kompetentními pracovníky organizace. Organizace pro zapojené dobrovolníky zajišťuje pravidelný nábor, zaškolení a možnosti/nabídku dalšího vzdělávání, supervize a pravidelné reflexe práce. Současně jsou pro dobrovolníky organizována setkání, vzdělávací akce organizace, na kterých se mohou potkat s dalšími kolegy a ředitelem organizace.

 

Realizátorka:

Mgr. Petra Borovičková

Koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 733 127 471

E-mail: petra.borovickova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Ing. Jana Pracná, DiS.

Telefon: 777 485 823

E-mail: jana.pracna@iqrs.cz

 

Název projektu: Společně k rozmanitosti

Doba realizace: 1.1.2021 – 31. 12. 2021

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra a Magistrátu města Brna.

Donátoři: