Za zážitky na tábor!

Za zážitky na tábor!

Projekt reagoval na potřebu zprostředkovat dětem s nelehkou sociální situací intenzivní možnost vzdělávání zážitkovou formou prostřednictvím letního tábora. Organizace IQ Roma servis již více jak deset let pracuje s romskou mládeží, která je ohrožena sociálním vyloučením. Nízkoprahové zařízení, které provozujeme, nabízí celou škálu volnočasových aktivit. Jednou z těchto aktivit je taktéž letní tábor, který podporuje kvalitní a smysluplné trávení volného času, děti zažijí spoustu zábavy, naučí se poznávat nejen přírodu, ale také sami sebe, navážou nové sociální vazby a vzniknou nová přátelství. Tento intenzivní pětidenní prožitek byl opět pro děti nezapomenutelným životním zážitkem, který bude jistě umocněn i koronavirovou krizí, díky které byl výrazně omezen sociální kontakt, tolik důležitý pro správné formování osobnosti každého dítěte.

 

Název projektu: Za zážitky na tábor!

Doba realizace: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory MONETA Money Bank.

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310