Na břehu Svitavy to žije!

Na břehu Svitavy to žije!

Projekt cílí především na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohroženou sociálním vyloučením, pro které je charakteristické rizikové trávení volného času vedoucí k dalším sociálně-patologickým jevům (gamblerství, drogy, apod.). Děti a mládež vyrůstající v sociálně vyloučených romských lokalitách se převážně setkávají s obtížnou socioekonomickou situací, díky které mají omezený přístup k službám kvalitního trávení volného času a vzdělání (placené kroužky, nákladné doučování) a minimální kontakt mimo komunitu. Lokalita samotná a její blízké okolí jsou rizikové pro výskyt sociálně-patologických jevů, proto jsou místní děti a mládež více ohroženy výskytem těchto jevů.

Zvýšenou kumulací sociálně patologických jevů se tak lokalita stává neatraktivní i pro většinovou společnost. I když tak lokalita má k dispozici místa pro trávení volného času, veřejnost je nevyužívá a v důsledku toho, že jsou veřejná místa opuštěná, dochází i ke škodám a vandalismu na veřejném vybavení a využívání lokality uživateli návykových látek.

 

Hlavní podstatou realizací volnočasových aktivit na Plácku je cesta k seberozvoji klientů a budování jejich dovedností, podpora a rozvoj v komunikaci. Prostřednictvím projektových aktivit se budeme také zaměřovat na práci s celou rodinou a komunitou. Především komunitní akce jsou pro nás prostorem, kde můžeme potkat rodiče a jiné rodinné příslušníky našich klientů. Díky poznání a sblížení se s rodinou klienta se nám lépe daří zapojovat do spolupráce ke klientským případům i další aktéry.

 

Rovněž se nám díky aktivitám na Plácku daří navazovat přátelské vztahy mezi romskou komunitou a majoritními obyvateli tím, že vytváříme příjemné a vstřícné prostředí, kde dochází k oboustrannému přenosu sociokulturních prvků. Právě Plácek je oním místem, které má velký potenciál stát se kulturně – vzdělávacím a relaxačním prostorem, místem, který bude příjemným pro všechny obyvatele lokality.

 

Obyvatelé lokality si také získají k místu pozitivní vztah a sami zde budou trávit svůj volný čas. Tím se Plácek stane živým místem i mimo dobu našeho působení. Častější přítomnost osob na místě tak odradí vandaly od ničení místa.

Název projektu: Na břehu Svitavy to žije!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna.

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310