Podporujeme romské rodiny!

Název projektu: Podporujeme romské rodiny!

Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Projekt je financován z dotačního programu Jihomoravského kraje: Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO

 

Podporujeme romské rodiny!
Hlavním cílem projektu je zaměřit se na poradenství při vstupu na základní a mateřskou školu v rámci předškolního centra, na podporu rodičovských kompetencí, na poradenství v důležitosti rozvoje volnočasových aktivit a kvalitně tráveného času v rodině.

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí a jejich rodičů, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a potýkají se se zhoršenými podmínkami jak při výchovném procesu, tak ve vzdělávacím procesu. Posílení inkluzivního vzdělávání povede k větší emancipaci romské menšiny a zvýší šance na snížení rizik spojených se sociálním vyloučením.

Dílčí aktivity projektu:

  1. Týdenní konzultace pro rodiče s dětmi
  2. Osvětové aktivity pro rodiny s dětmi
  3. Letní tábor
  4. Inovativní práce s rodinami pomocí komunikační bedny

 

 

Kontaktní osoby:

Koordinátor projektu:

Tereza Hájková

tel.: +420 777 479 876

e-mail: tereza.hajkova@iqrs.cz

Projektový manažer:

Viktor Ján Miko

tel.: +420 775 867 367

e-mail: viktor.miko@iqrs.cz