Volný čas v Klubu zažene nudu!

Volný čas v Klubu zažene nudu!

Projekt reaguje na problém, který se často vyskytuje u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách je hodnotné trávení volného času. Kvůli nedostatečným finančním možnostem nemohou navštěvovat komerční kroužky a tráví čas buď v domácím nepříliš podnětném prostředí či v okolí bydliště, které postrádá možnosti pro kvalitní rozvoj. Mnohdy také děti tráví příliš mnoho času v online prostředí způsobem, který není příliš bezpečný. V této lokalitě je také zvýšený výskyt sociálně patologických jevů jako je násilná trestná činnost, prostituce, užívání a nadužívání legálních i nelegálních drog, gamblerství, aj. Mládež z tohoto prostředí je tím negativně ovlivněna, což se poté projevuje i v dlouhodobém horizontu – například častou tendencí opouštět předčasně vzdělávací proud. S tím je pak spojená také nízká uplatnitelnost na trhu práce.  

 

Díky předkládanému projektu se nám podaří tyty ohrožené děti a mládež dostat z často velmi nepodnětného prostředí ulice do bezpečného prostředí nízkoprahového Klubu organizace, kde se jim budou věnovat zkušení pracovníci a pracovnice, kteří jim nastíní nové přínosnější možnosti, jak naložit s volným časem, pomohou v případě komplexnějšího problému či nasměrují klienty na některou z dalších služeb organizace.  

 

Aktivity projektu jsou sestaveny s ohledem na poptávku dětí a mládeže, s kterými spolupracujeme. O aktivity je stabilní zájem. Kombinujeme aktivity pohybové a výtvarně-kreativní, aby si každé dítě mohlo vybrat to, co ho zajímá. Povzbudíme rozvoj jemné motoriky a podpoříme silné stránky dítěte.

Název projektu: Volný čas v Klubu zažene nudu! 

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310