Vzájemně bez předsudků

Projekt je v obecné rovině zaměřen na téma diskriminace a prosazování rovného přístupu. S cílem napomoci zlepšení negativního postoje české veřejnosti a zvýšit tak šanci Romů na nediskriminačním, plnohodnotném a respektovaném zapojení do společnosti je realizován soubor komunitních a PR aktivit a strategických jednání, které se zaměřují na širokou laickou veřejnost i specifické cílové skupiny, jež mají z různých hledisek zásadní vliv na snížení sociálního vyloučení a na budoucí soužití. Specifické aktivity cílí na skupiny: zaměstnavatelé, studenti středních a základních škol a samosprávné instituce. 

zobrazit více informací
Romové jsou z hlediska diskriminace nejvíce ohroženou skupinou v České republice. Negativní postoje zaujímá vice než ¾ obyvatel České republiky, jak odkládají mimo jiné i data společnosti STEM (http://www.stem.cz/clanek/215), výzkum realizovaný společností Člověk v tísni a agenturou Millward Brown zaměřený na postoje studentů (www.socialnivylouceni.cz) a další dostupná data. 
 
S cílem napomoci zlepšení negativního postoje české veřejnosti a zvýšit tak šanci Romů na nediskriminační, plnohodnotné a respektované zapojení do společnosti předkládáme soubor aktivit, které se zaměřují na širokou laickou veřejnost i specifické cílové skupiny (zaměstnavatelé, studenti středních a základních škol, samosprávné instituce, občanskou společnost).
 
Konkrétně se jedná o aktivity:
  • Komunitní aktivity „Jižní Morava -  región bez předsudků“,
  • Nediskriminační trh práce „Romové pracují a chtějí pracovat“,
  • Podpora systémového přístupu k řešení a strategiím sociální inkluze týkající se romského etnika na politické a občanské úrovni,
  • Blok mediálních kampaní zaměřených na širokou laickou veřejnost s cílem snížit míru negativních předsudků a postojů vůči etnické menšině Romům.
 
 
Struktura projektových aktivit je vedena po třech základních komunikačních liniích dále členěných dle jednotlivých vymezených cílových skupin. 
  • Aktivity zaměřené na implementaci systému podpory a přímé aktivizace komunitního a občanského prostoru s cílem podpořit pozitivní a tvůrčí spolupráci. 
  • Aktivizace a kultivace mediálního a především občanského komunikačního prostoru s cílem zvyšovat podíl konstruktivního na řešení a konsenzus orientovaného dialogu. 
Prezentace a systémová implementace funkčních v praxi ověřených modelů na místní, regionální i národní a mezinárodní úrovni.
 
Předkládaný projekt si klade za cíl napomoci zlepšit obraz a postoje české společnosti vůči etnické menšině Romů. Sekundárně dojde díky projektovým aktivitám i ke zlepšení a prohloubení komunikace na bázi sociálních a ekonomických vztahů.  
 
Číslo projektu:
JUST/2012/PROG/AG/AD/3733
 
Finanční podpora:
Projekt je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím komunitárního programu Progress (Evropská komise - EU program pro zaměstnanost a sociální soudržnost) a spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Velvyslanectvím Spojených států Amerických.
 
Kontaktní osoba:
Martin Máša (ve věci PR aktivit a mediální kampaně)
tel.: +420 543 213 310
 
Daniela Drnková (ve věci koordinace projektu)
tel.: +420 533 424 095
 

 

Doba realizace: 
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:

Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

18
Říj

Certifikace nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů

Praha) 17. října 2013, tedy k příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, uspořádal IQ Roma servis, o. s. v Rezidenci primátora hlavního města Prahy slavnostní certifikaci nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů. Certifikáty, umožňující zaměstnavatelům užívat značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, si zástupci jednotlivých společností převzali za účasti Jana Dobeše, náměstka ministra práce a sociálních věcí, Andrey Baršové, ředitelky odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR a Martina Dlouhého, člena Rady hlavního města Prahy.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
08
Říj

Vybílíme byt i tobě! Nová kampaň IQ Roma servis

Programy: 
Nové vizuály a spot IQ Roma servisu v rámci kampaně mypracujeme.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky