Vyškov

25
Zář

Místní partnerství ve Vyškově po roce rekapituluje svou spolupráci

Lokalita:
Model pravidelného setkávání pracovníků samosprávy a neziskových organizací jsme se po vzoru holandského partnera projektu - města Veldhoven - měli možnost od června loňského roku pilotně otestovat ve Vyškově. Ve spolupráci s místní samosprávou, která je tuzemským partnerem projektu, a dalšími subjekty, jež jsou do práce se znevýhodněnými rodinami ve městě zapojeny, se skupina místníhoh partnerství setkávala cca jedenkrát za 2 měsíce.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Čer

„Učíme se prací“ – spokojení zaměstnavatelé i Romové

Brno, 30. června 2014 – IQ Roma servis jako realizátor projektu Učíme se prací, dokazuje, že vzájemná spolupráce mezi neziskovou organizací, zaměstnavateli a státní správou může přinášet společensky prospěšné výsledky. Během období realizace projektu Učíme se prací, tj. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, bylo podpořeno celkem 600 osob, se kterými byla řešena problematika hledání zaměstnání. Mezi výstupy projektu patří konkrétní rekvalifikovaní či zaměstnaní klienti IQ Roma servisu a podpoření zaměstnavatelé prostřednictvím příspěvku na mzdu.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
23
Čer

Pozitivní praxe s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti aneb Učíme se prací

Brno 23. června 2014 – Občanské sdružení IQ Roma servis uspořádalo tiskovou konferenci ke sdílení úspěchů při zaměstnávání mladých Romů a pozitivní praxe s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Tyto zkušenosti sdružení získalo zejména díky realizaci projektu „Učíme se prací“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V panelu vystoupil také ředitel Úřadu práce ČR krajské pobočky v Brně, Ing. Josef Bürger, který prezentoval možnosti podpory zaměstnavatelů.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
27
Kvě

Zaměstnavatelé v Brně dali šanci mladým Romům usilovat o lepší postavení ve společnosti

Brno - 27.5.2014 - IQ Roma servisu se podařilo, díky realizaci projektu Učíme se prací a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, najít zaměstnavatele, kteří ochotně zaměstnali mladé Romy a dali jim tím šanci usilovat o lepší postavení ve společnosti.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Úno

Přečtěte si další číslo zpravodaje Roma MATRIX!

Projekt: 

Roma MATRIX se již přiblížil do své poloviny a projektoví partneři shrnují první výsledky své práce.

Podrobnosti a novinky v Roma MATRIX partnerství si můžete přečíst v novém čísle projektového zpravodaje.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
23
Pro

Podpora v rámci charitativního a stipendijního fondu Gendalos aneb smysluplná pomoc tam, kde je jí skutečně třeba

Tisková zpráva, v Brně 23. 12. 2013

Organizace IQ Roma servis, o.s. realizuje v rámci individuální podpory vzdělávacích úspěchů mladých Romů také charitativní a stipendijní fond Gendalos, prostřednictvím kterého jsou přiřazovány konkrétní přímé finanční či materiální příspěvky klientům Programu Pro Mladé. Tímto způsobem lze umožnit přístup ke vzdělání takovým mladým lidem, pro něž by bylo za jiných okolností obtížně dosažitelné. Zpráva přináší příběh klienta Lukáše, jehož příklad dokládá smysluplnost a pozitivní dopad této formy podpory.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Pro

Program Gendalos na podporu vzdělávacích úspěchů mladých Romů

Programy: 

Tisková zpráva, v Brně dne 20. 12. 2013

V září 2013 se v plné míře rozběhl v IQ Roma servisu o. s. nový program na podporu mladých, motivovaných studentů romského původu s názvem Gendalos/Zrcadlo. Vzdělávací program je zaměřen na podporu studentů středních a vysokých škol, kteří pocházejí z vyloučených lokalit na území Jihomoravského kraje a kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci mezi klientem a neziskovou organizací. Do spolupráce se zapojují také rodiče a školy, kteří pomáhají upravovat podobu individuálního plánu studenta tak, aby co nejvíce odpovídal jeho aktuálním potřebám a reálným možnostem.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
06
Pro

Případová konference jako řešení obtížné situace žáka ve škole aneb co všechno je potřeba ke změně

Programy: 

Tisková zpráva, v Brně 6. 12. 2013

Podpora studijních a kariérních úspěchů mladé romské generace a kvalitní inkluzívní vzdělávání je jednou z hlavních priorit Programu Pro Mladé organizace IQ Roma servis, o.s. Ve spolupráci s každým jednotlivcem jsou hledány individuální cesty, jak v případě vzdělávání dítěte a řešení školních obtíží postupovat. Snahou je zapojit do aktivní spolupráce všechny zainteresované strany, tedy žáka, jeho rodinu, školu, případně další subjekty, protože zkušenosti ukazují, že jen otevřená komunikace a vícestranný zájem vede k pozitivnímu obratu situace. Jako podpůrný mechanismus bývá v současnosti využívána platforma případových konferencí, která může napomoci komunikační proces a spolupráci nastartovat.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Zář

Dotační program pro studenty

Programy: 
„Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky

Subscribe to RSS - Vyškov