Vzájemně bez předsudků

Projekt je v obecné rovině zaměřen na téma diskriminace a prosazování rovného přístupu. S cílem napomoci zlepšení negativního postoje české veřejnosti a zvýšit tak šanci Romů na nediskriminačním, plnohodnotném a respektovaném zapojení do společnosti je realizován soubor komunitních a PR aktivit a strategických jednání, které se zaměřují na širokou laickou veřejnost i specifické cílové skupiny, jež mají z různých hledisek zásadní vliv na snížení sociálního vyloučení a na budoucí soužití. Specifické aktivity cílí na skupiny: zaměstnavatelé, studenti středních a základních škol a samosprávné instituce. 

zobrazit více informací
Romové jsou z hlediska diskriminace nejvíce ohroženou skupinou v České republice. Negativní postoje zaujímá vice než ¾ obyvatel České republiky, jak odkládají mimo jiné i data společnosti STEM (http://www.stem.cz/clanek/215), výzkum realizovaný společností Člověk v tísni a agenturou Millward Brown zaměřený na postoje studentů (www.socialnivylouceni.cz) a další dostupná data. 
 
S cílem napomoci zlepšení negativního postoje české veřejnosti a zvýšit tak šanci Romů na nediskriminační, plnohodnotné a respektované zapojení do společnosti předkládáme soubor aktivit, které se zaměřují na širokou laickou veřejnost i specifické cílové skupiny (zaměstnavatelé, studenti středních a základních škol, samosprávné instituce, občanskou společnost).
 
Konkrétně se jedná o aktivity:
  • Komunitní aktivity „Jižní Morava -  región bez předsudků“,
  • Nediskriminační trh práce „Romové pracují a chtějí pracovat“,
  • Podpora systémového přístupu k řešení a strategiím sociální inkluze týkající se romského etnika na politické a občanské úrovni,
  • Blok mediálních kampaní zaměřených na širokou laickou veřejnost s cílem snížit míru negativních předsudků a postojů vůči etnické menšině Romům.
 
 
Struktura projektových aktivit je vedena po třech základních komunikačních liniích dále členěných dle jednotlivých vymezených cílových skupin. 
  • Aktivity zaměřené na implementaci systému podpory a přímé aktivizace komunitního a občanského prostoru s cílem podpořit pozitivní a tvůrčí spolupráci. 
  • Aktivizace a kultivace mediálního a především občanského komunikačního prostoru s cílem zvyšovat podíl konstruktivního na řešení a konsenzus orientovaného dialogu. 
Prezentace a systémová implementace funkčních v praxi ověřených modelů na místní, regionální i národní a mezinárodní úrovni.
 
Předkládaný projekt si klade za cíl napomoci zlepšit obraz a postoje české společnosti vůči etnické menšině Romů. Sekundárně dojde díky projektovým aktivitám i ke zlepšení a prohloubení komunikace na bázi sociálních a ekonomických vztahů.  
 
Číslo projektu:
JUST/2012/PROG/AG/AD/3733
 
Finanční podpora:
Projekt je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím komunitárního programu Progress (Evropská komise - EU program pro zaměstnanost a sociální soudržnost) a spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Velvyslanectvím Spojených států Amerických.
 
Kontaktní osoba:
Martin Máša (ve věci PR aktivit a mediální kampaně)
tel.: +420 543 213 310
 
Daniela Drnková (ve věci koordinace projektu)
tel.: +420 533 424 095
 

 

Doba realizace: 
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:

Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

21
Lis

Happening v rámci kampaně mypracujeme

Lokalita:
Programy: 
To, že Romové pracují a chtějí pracovat veřejně šíří samotní Romové nejenom prostřednictvím medailonků, ale také z očí do očí lidem na ulicích Brna.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
19
Lis

Obyčejně neobyčejné příběhy

VIDEO: 5 lidí, 5 životů, 5 neobyčejně obyčejných příběhů!
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky