Prohlášení

Členové a zaměstnanci IQ Roma servis, z.s., dávají na vědomí, že se Katarína Klamková, dosavadní ředitelka spolku, rozhodla ze zdravotních důvodů odejít z funkce ředitelky IQ Roma servisu i z dalšího působení v něm. 
Z těchto důvodů IQ Roma servis veřejně vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky a otvírá se tímto zájemcům z řad široké veřejnosti.
Katarína Klamková bude ve funkci ředitelky do 6. prosince 2017, poté, tj. od 7. prosince 2017, bude dočasně funkcí ředitelky  pověřena Mgr. Šárka Pólová, zástupkyně ředitelky pro projekty a finance, která tuto funkci bude vykonávat do doby, než se obsadí novým ředitelem/ředitelkou.
Věříme, že najdeme osobu, která s nadšením převezeme vizi a poslání IQ Roma servisu, přinese další možnosti rozvoje organizace a společně s námi bude se srdcem a vytrvalostí usilovat a mnohdy i bojovat o důstojné společenské uplatnění Romů. Současně Kataríně vyjadřujeme obrovské díky za její neskutečnou energii, srdečnost a velkou dřinu, kterou IQ Roma servisu dala. Bude nám v iqvéčku chybět. Velmi si ji vážíme a přejeme ji hodně zdraví.
Členové a kolegové IQ Roma servisu

Kontaktní osoba:
Ivona Parčiová, PR manažerka IQ Roma servisu, tel.: 774 434 411