Projekt Zaostřeno na rodinu dává při řešení rodinných problémů hlas i dětem

Projekt Zaostřeno na rodinu dává při řešení rodinných problémů hlas i dětem

Alkoholismus rodičů, nefungující střídavá péče nebo třeba špatná sociální situace rodičů dopadající na děti? To je jen malý výběr z témat, která se výrazně dotýkají celé rodiny, přesto je mají dospělí tendenci řešit bez dětí. Ať už ze strachu, že je téma pro dítě příliš „dospělácké“ a zatěžující nebo kvůli pocitu, že názor dítěte je v takové situaci nedůležitý. Projekt Zaostřeno na rodinu tento přístup mění.

Složité situace dotýkající se nebo přímo ohrožující děti má smysl řešit přímo s nimi. Tento názor zastávají odborníci zapojení do projektu Zaostřeno na rodinu, který probíhá v Jihomoravském kraji. „Přestože je dítě součástí rodiny a všechny problémy s ní prožívá, často se s ním o situaci nikdo nebaví,“ vysvětluje vedoucí projektu Sabina Maňková a dodává: „S dětmi je důležité o problémech mluvit, aby si například nebraly vinu za těžkou situaci na sebe. U témat, která se dětí bezprostředně týkají, je pak důležité dát jim možnost se do řešení zapojit nebo se k situaci alespoň vyjádřit.“

Právě se zmíněnou vhodnou mírou participace pomáhá rodinám projekt Zaostřeno na rodinu. Jeho tým ve spolupráci s odborníky na zapojování dětí do rozhodovacích procesů a pracovníky péče o dítě pořádá pro rodiny setkání, kde se mohou do řešení problémů zapojit všichni.

Neptejme se, jestli děti do rozhodování zapojit, ale jak to udělat

Rodinná setkání s odborníky, takzvané interaktivní, případové a rodinné konference, probíhají s cílem řešit složitou situaci rodiny, která dopadá na děti. Jejich základem je setkání všech osob v rodině i mimo ni, kteří v rodinné situaci žijí nebo na ni mohou mít výrazný vliv. Může se tedy jednat jak o příbuzné, tak o přátele a známé, kteří mohou rodinu podpořit, ale také o odborníky, kteří mohou rodině s řešením situace pomoci.

Všichni účastníci jsou na setkání připravováni tak, aby měli všechny potřebné informace a věděli předem, jak bude samotné setkání probíhat. Na setkání se nejprve shrne, jak vypadá současná situace, jaký je cíl setkání a navrhují se řešení. Jádrem každého setkání je poté vytváření plánu řešení, který musí všichni účastníci odsouhlasit.

Dítě je během setkání i v procesu přípravy rovnocenným účastníkem, pomáhá vymýšlet plán a musí ho stejně jako ostatní odsouhlasit. Na dítě se tak přenáší část zodpovědnosti, zároveň ale získává podporu rodiny a odborníků.

Zkušenost 14leté Magdy: „Řekla jsem, co jsem v sobě už dlouho držela“

Čtrnáctiletá Magda řešila se svou rodinou složitou situaci, a v důsledku toho měla psychické problémy, které měly vliv na její školní docházku. Odborníci se s jejími rodiči dlouho snažili najít řešení, ale vždy bez Magdy. Sociální pracovník nakonec navrhl interaktivní konferenci, jejíž hlavní účastnicí byla právě Magda. Ta si na setkání přála kromě rodičů také svou starší sestru, která jí vždy byla velkou oporou.

Magda dostala možnost sdělit své názory a přání, převzala část zodpovědnosti za řešení a pocítila podporu ze strany rodičů i odborníků. Podařilo se vymyslet plán, který rodina plní a Magda se cítí mnohem lépe, což se odrazilo i na její školní docházce. „Pro mě bylo setkání důležité hlavně v tom, že se tam řekly věci, které jsme já a sestra mamce nikdy neřekly a držely jsme je v sobě už dlouho,“ hodnotí Magda interaktivní konferenci a dodává: „po dlouhé době jsem se cítila ode všeho svobodná, odpadly mi všechny starosti jako obrovský kámen ze srdce.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *