Spolupráce Kariérového centra a Moravské galerie podporuje kariérní rozvoj Romů v Brně

Spolupráce Kariérového centra a Moravské galerie podporuje kariérní rozvoj Romů v Brně

 „Zaměstnavatel si může během projektu uvědomit skryté kvality a naopak limity svého týmu a prostředí.“

S radostí bychom s vámi chtěli sdílet zpětnou vazbu, která se nám dostala na zapojení v projektu „Práce je šance“ od paní Mgr. Ivety Valáškové z Moravské galerie v Brně.

 

Od srpna roku 2019, kdy se Moravská galerie v Brně zapojila do programu „Práce je šance – podpora kariérního rozvoje pro znevýhodněné Romy v Brně“, jsme měli možnost postupně přivítat do našeho pracovního týmu tři účastnice tohoto projektu. V naší organizaci je běžný spolupráce s mnoha externisty, stážisty i dobrovolníky, kteří chtějí načerpat nové pracovní zkušenosti v kulturní oblasti. Nebylo pro nás tedy výrazně problematické začlenit do pracovního procesu i tento typ pracovníku, přestože se jednalo o výrazné individuality. Každá ze tří účastnic se odlišovala svými požadavky a představami o průběhu stáže, ale i charaktery jejich povah a přístupu ke kolektivu a zadaným úkolům. Dle mého názoru je tedy výhodou při participaci na tomto projektu individuální přístup k jednotlivým účastníkům, a to ve flexibilitě pracovní náplně či pracovního prostředí. Do jisté míry jsme toto schopni poskytnout vzhledem k většímu záběru činností, kterými se naše instituce v jednotlivých odděleních věnuje. Přesto jsme se setkali se situací, kdy jsme nebyli schopni poskytnout vhodné zázemí pro jednu z účastnic. Rozsáhlá instituce s mnoha zaměstnanci se ukázala v tomto případě jako nevýhoda. Po odpracované polovině celkové doby stáže se ukázalo, že dále spolupracovat s touto účastnicí by pro nás znamenalo přílišnou zátěž v běžném pracovním procesu pro ostatní kolegy i mentora. Spolupráce však byla ukončena ke spokojenosti na obou stranách i díky pomoci garanta projektu z kariérního centra. Oproti tomuto případu další dvě účastnice prokázaly silnou motivaci se co nejvíce zapojit do pracovního procesu a sžít se s prostředím i kolektivem galerie. Postupně se staly plnohodnotnými členy pracovního týmu, kterým však musela být z počátku u jednotlivých činností a zadávání úkolů věnována větší pozornost, což je v projektu zajištěno honorovanou pozicí mentora. Pracovaly nejen v administrativní agendě lektorského a marketingového oddělení, ale také se zapojily při práci s veřejností v podobě lektorské činnosti a organizačního zajišťování veřejných akcí.

 

V průběhu spolupráce všichni stážisti z projektu prošli více či méně znatelným pokrokem v profesní, ale i osobnostní rovině. Rozvinuly se nejen jejich praktické zkušenosti, ale také jejich sebevědomí. Tento projekt hodnotím jako velmi přínosný nejen pro samotné účastníky z řad soukromých osob, ale také pro prozatímní zaměstnavatele. Jednak díky práci, kterou pro ně stážisti odvedou, ale také získáním nových zkušeností s touto pracovní silou. Zaměstnavatel si může během projektu uvědomit skryté kvality a naopak limity svého pracovního týmu a prostředí. Jde také o určité oživení pracovního týmu a v ideálním případě možnost naučení si nového zaměstnance z řad účastníků projektu.

Moravská galerie se bude s radostí v tomto užitečném projektu nadále aktivně angažovat a doufáme, že poskytneme co nejvíce pozitivních a užitečných zkušeností nově příchozím stážistům.

 

Mgr. Iveta Valášková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *