VYJÁDŘENÍ K VÁLEČNÉ SITUACI NA UKRAJINĚ

VYJÁDŘENÍ K VÁLEČNÉ SITUACI NA UKRAJINĚ

Vyjádření k válečné situaci na Ukrajině a k osobám prchajícím z válečné oblasti

S ohledem na šíření nejrůznějších hoaxů a obav o poskytování sociálních služeb, bychom rádi všechny naše klienty ubezpečili, že jsme tu vždy byli a budeme pro naše klienty; pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Situace, kdy Ruská federace napadla Ukrajinu, je stav, který překvapil celý svět a nemůžeme jako společnost odmítnout lidi, kteří utíkají před válkou a nemají vůbec nic, často ani informace o svých nejbližších.

V IQ Roma servisu jsme připraveni pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny, především pak ukrajinským Romům, kde můžeme nabídnout pomoc s tlumočením z romštiny do češtiny. V rámci sociálních služeb nabízíme pomoc s hledáním azylového bydlení, komunikací s institucemi nebo pomoc v oblasti vzdělávání.

Prosíme vás, nevěřte lživým informacím o tom, že ukrajinští uprchlíci jsou stěhováváni přednostně do městských bytů, nebo že kvůli nim přijdete o podporu, na kterou máte ze zákona nárok.

Stojíme před náročnou situací způsobenou jak dopady pandemie, tak válkou a náš sociální systém čelí velkému tlaku. Společně však můžeme dopady krize zmírňovat. To nejmenší, co můžeme udělat, je navzájem si pomáhat.

Na závěr bychom tak rádi vyzvali i vás, naše klienty, přátele z řad Romů o pomoc s tlumočením z romštiny do češtiny nebo poskytnutím informací o ukrajinských Romech, kteří by potřebovali pomoc.