Dluhová poradna pomohla paní Evě s oddlužením

Dluhová poradna pomohla paní Evě s oddlužením

Na počátku spolupráce s Dluhovou poradnou pracovala paní Eva v potravinářské výrobě, kde kvůli zdravotním potížím musela zaměstnání ukončit a běžela jí výpovědní lhůta. Bydlí v zahradní chatce se svým přítelem, děti nemá.

Paní Eva řešila několik exekucí a ve svých dluzích neměla přehled. Z letáčku se dozvěděla o naší  Dluhové poradně a obrátila se na nás s tím, že by chtěla  svoje dluhy vyřešit pomocí oddlužení. Kvůli zdravotním potížím, které získala v průběhu zaměstnání v potravinářské výrobě, měla nárok na roční odstupné. Měla obavy z toho, že kvůli existujícím exekucím by se z odstupného uhradila jen jedna z nich a ostatní dluhy by jí zůstaly, ona byla ale ráda vyřešila všechny dluhy současně. V této době již měla klientka předjednáno nové zaměstnání, čímž splňovala jednu z podmínek pro oddlužení, a sice pravidelný příjem.

Dohodli jsme se na spolupráci a zjišťovali jsme výši jejích dluhů a připravovali podání samotného návrhu na povolení oddlužení k soudu. Společně jsme oslovili věřitele a zjistili, že paní Eva má dluhy ve výši asi 420 tisíc Kč.  Mezitím dostala klientka potvrzení, že do nového zaměstnání bude moci po skončení toho stávajícího nastoupit. Bylo potřeba rychle připravit návrh na povolení oddlužení, aby odstupné mohlo být použito v rámci oddlužení jako splátka pro všechny věřitele. Klientka aktivně spolupracovala a zajistila všechny dostupné přílohy, zbývalo jen doložit listiny k prokázání úpadku – listiny o vzniku a průběhu zadlužení. Navrhla jsem klientce možnost nahlížení do soudních spisů vedených u Okresního soudu v Břeclavi a nafocení potřebných dokumentů. Paní Eva nikdy u soudu nebyla, nevěděla, jak nahlížení probíhá a doptávala se, zda bych šla s ní, že ani nemá potřebný fotoaparát nebo telefon, na který by listiny mohla nafotit. Doprovodila jsem tedy klientku na soud, společně jsme nafotili zbývající dokumenty a poté mohl být návrh na povolení oddlužení dokončen. Návrh na povolení oddlužení se podařilo podat k soudu ještě v průběhu výpovědní lhůty v původním zaměstnání, a tím následné odstupné nemohlo být vyplaceno exekutorům, ale bylo použito již pro úhradu dluhů v rámci oddlužení.

Do oddlužení se paní Evě přihlásilo jen část věřitelů se svými nároky ve výši cca 70 tisíc Kč, ostatní věřitelé se do oddlužení nepřihlásili. Paní Evě bylo oddlužení schváleno formou splátkového kalendáře a díky tomu, že již bylo na úhradu dluhů použito odstupného, klientka uhradila v rámci splátkového kalendáře už jen jednu splátku ze mzdy a všechny dluhy, včetně odměny insolvenčního správce, tím měla splaceny.

Klientka je velice ráda, že se jí podařilo ve spolupráci s naší Dluhovou poradnou podat včas návrh na povolení oddlužení, díky čemuž splatila všechny své dluhy a ještě na jejich úhradě ušetřila téměř 350 tisíc Kč. Nyní již bude s případnými novými půjčkami obezřetnější a vždy si nejprve pořádně promyslí, zda je schopná vše včas a řádně splácet.

 

Iveta Lantošová

Dluhová poradkyně

 

 

 

Projekt Dluhová poradna v Břeclavi r.č.projektu CZ.03.2.60/0.0/O.O/16_052/0009459

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *