Oddlužení pana Karla – příběh z Dluhové poradny

Oddlužení pana Karla – příběh z Dluhové poradny

Klient pan Karel se po nějaké době, kdy žil a pracoval v Čechách, přestěhoval zpět do Břeclavi a žije u bývalé manželky. Byl delší dobu nezaměstnaný a hledal práci. Z předchozích vztahů má čtyři děti, dvě z nich jsou již dospělé a živí se sami. Další dvě jsou nezletilé, žijí u jejich matky a klient na ně hradí výživné.

Pan Karel byl zadlužený a ve svých dluzích neměl přehled. Od známého dostal kontakt na naši Dluhovou poradnu a obrátil se na nás s tím, že by chtěl zjistit, jak vysoké jeho dluhy jsou a jestli by mohl svoji zadluženost vyřešit oddlužením.

Dohodli jsme se na spolupráci při zjišťování výše jeho dluhů a v případě, že bude splňovat podmínky, se podá návrh na povolení oddlužení. Spolupráce se tedy týkala přípravy a podání samotného návrhu k soudu. Společně jsme oslovili věřitele a zjistili, že pan Karel má dluhy ve výši téměř 900tisíc Kč. Klient byl po celou dobu příprav aktivní, všechny úkoly se vždy snažil řešit svědomitě a spoustu z nich si dokázal, po nasměrování kam zajít a kde je vyřídit, zajistit sám. Bohužel měl velký problém sehnat stálou práci a tím si zajistit pravidelný příjem, který je jednou z podmínek pro schválení insolvence. Jedním z důvodů, proč nemohl práci nalézt, bylo mimo běžících exekučních řízení i to, že měl ještě podmínku za neplacení výživného. Až po téměř roce spolupráce, kdy mu podmínka vypršela, našel pan Karel odpovídající stálé zaměstnání. Tam jsou s jeho prací spokojeni a bez problémů setrval v zaměstnání i po skončení zkušební doby. Teprve po této době bylo možné dokončit přípravy na podání návrhu  a návrh na povolení oddlužení podat ke Krajskému soudu v Brně.

Do oddlužení se klientovi přihlásili věřitelé se svými nároky ve výši  pouze 167 tisíc Kč. Jednak z důvodu, že některé z exekucí, které byly vůči klientovi vedeny, byly na základě neplatných rozhodčích nálezů nebo věřitelé požadovali neadekvátně vysoké úroky z prodlení a smluvní pokuty. Pan Karel bude v rámci splátkového kalendáře, který mu byl již schválen, splácet v průběhu oddlužení méně než pětinu toho, co po něm požadovali věřitelé v exekucích. Pokud si i nadále udrží současné zaměstnání, má velkou šanci veškeré své dluhy, které by jinak splácel velmi dlouho, uhradit již za 3 roky.

Díky oddlužení ušetří více než 700 tisíc Kč, které by jinak po něm požadovali exekutoři neoprávněně. Pan Karel je velmi rád, že vydržel celou dobu spolupracovat s Dluhovou poradnou a že se nevzdal, i když nemohl dlouho nalézt zaměstnání.

Iveta Lantošová

Dluhová poradkyně

 

 

 

Projekt Dluhová poradna v Břeclavi r.č.projektu CZ.03.2.60/0.0/O.O/16_052/0009459

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *